Zaujímavé príklady posilnenia cykloinfraštruktúry v meste

Mnohé mestá sa snažia robiť lepšie podmienky pre cyklistov. Nie všetkým to však vyjde. Prečo? Zaujímavé príklady a odporúčania vydalo NGO Bycs z provincie Gelderland. Vytvorilo príručku ako posilniť budovanie prvkov cykloinfraštruktúry v mestách. Publikovali aj odporúčania, ktoré by mali vziať do úvahy mestá pri zlepšovaní podmienok pre cyklistov. Tieto ma zaujali:

  • Odstráňte zložité a nákladné bariéry, aby všetci mohli bicyklovať.
  • Iniciujte cieľené a plynulé kampane na podporu cyklodopravy.
  • Zdôraznite dôvody podpory cyklodopravy cez motívy so zameraním na diverzitu
  • Zapojte komunity do zmysluplnej spolupráce
  • Prepojte cyklodopravu s verejným blahom
  • Rozširujte znalosti a výskum mäkkých opatrení

https://bycs.org/wp-content/uploads/2021/09/SFGelderland_210929web-2.pdf

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk