Štokholm implementoval ochranné pruhy

Mesto Štokholm takisto čelilo rôznym problémom pri zlepšovaní podmienok pre cyklistov. V roku 2015 napríklad testovalo ochranné cyklopruhy na ceste , ktorá je dôležitým prepojením cyklistov, ktorí dochádzali do hlavného mesta z okolia.

Na predtým klasickej ceste odstránili jeden pruh pre autá a nechali ho cyklistom. Efekt sa dostavil okamžite, keď sa intenzita cyklistov zvýšila o 85%.

V súčasnosti je na ceste riešenie prostredníctvom ochranných pruhov a jedného pruhu pre obojsmernú motorovú dopravu. Ak sa náhodou stretnú autá proti sebe, môžu zachádzať do ochranných cyklopruhov po stranách. Opatrenie si vyžiadalo na jednom úseku odstránenie 40 parkovacích miest a posunutie zastávky MHD.

Princíp môžete vidieť na nasledovnom obrázku.

Realitu znázorňujú obrázky dole.

súčasný stav, zdroj: vaxer.stockholm

Môžete si pozrieť aj realizáciu na Google street view, pričom ako zaujímavosť vidieť, že spôsob organizácie dopravy je uvedený aj na dopravnej značke, ktoré vysvetľuje princíp ako sa správať na danej ulici s vozidlami.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk