Nová stanica Delft Campus s podjazdom pre cyklistov

Mesto Delft spolu s holandskym správcom železničnej infraštruktúry Prorail prebudovali bývalu stanicu Delft Zuid na Delft Campus.Okrem toho pre veľký záujem študentov ako aj iných cyklistov dochádzať na bicykli na technickú univerzitu v Delfte prebudovali aj cyklocestičky. Urobili bezkolízny podjazd popod železnicu, aby študenti prešli na bicykli bezpečne bez nutnosti križovať železnicu.

Predtým bolo potrebné bicyklovať ponad železnicu, obchádzkou a popri diaľnici. Podchod tak poskytuje bezpečnejšie spojenie medzi štvrťami Voorhof/Tanthof, oblasťou TU Delft a Schieoevers. Dokončenie je míľnikom aj pre samosprávu a metropolitný región, pretože renovácia stanice Delft Campus je súčasťou dobrej železničnej siete medzi Leidenom a Rotterdamom. ProRail chce skapacitniť túto trať medzi týmito mestami pre väčšiu frekvenciu vlakov.

Stanica Delft Campus je prvou energeticky neutrálnou stanicou v Holandsku. Energiu pre výťahy, osvetlenie a automaty na lístky vyrábajú solárne panely na streche stanice. Stanica bude kompletne dokončená do konca tohto roka. Dodatočné koľaje sa dobudujú do roku 2024. Potom sa začne s rozvojom územia; na východnej aj západnej strane stanice, kde vznikne úplne nová časť mesta.

Viac info: https://www.omroepwest.nl/nieuws/4411729/eindelijk-door-nieuwe-tunnel-bij-station-delft-campus-fietsen-scheelt-vijf-tot-tien-minuten

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk