Na Slovensku vznikne Ministerstvo cyklistickej infraštruktúry

Podľa zákulisných informácií z rokovania o novšej vláde sa k nám dostal materiál o tom, že naša novšia vláda pripravuje založenie nového ministerstva, ktoré sa bude venovať len cyklistickej infraštruktúre.

Ministerstvo bude významné tým, že nebude sídliť priamo v Bratislave, ale rozhoduje sa o inom meste, zatiaľ sú v hre Ábelovce alebo Nižná Myšľa, ale veľké šance má aj Sydney.

Vedenie ministerstva sa podľa materiálov pýši len samotnými odborníkmi na túto oblasť a samozrejme bude sa efektívne riadiť. Už sa vyberá aj nový ministres, zatiaľ sa vyberá medzi kuričom a kozmonautom. bude mať aj deviatich štátnych tajomníkov, 18 podtajomníkov, 45 podpodtajomníkov
a Fera.

Už v súčasnosti je jasné, že budú tri základné oddelenia a to oblasť cyklodopravy, kde budú 3 ľudia, oblasť cykloturistiky, kde budú 5 ľudia a PR oddelenie, kde bude 854 ľudí. Samozrejme, všetko bude odborne vyberané pomocou verejných konkurzov (zoznam víťazov bol uverejnený na spodnej strane dokumentu).

Nové minizderstvo si samozrejme zabezpečí na prepravu len bicykle
a možno podľa potrieb iné dopravné prostriedky napríklad lietadlá, tankery.

Celkový rozpočet minivredstva bude samozrejme pevne daný bez možných zmien, ale s možnosťou úpravy každé dva mesiace +- 40%. Bude zabezpečovať aj všetky kampane ako je Na bicykli do obchodu, do práce, do školy, do krčmy, do… mov.

Ministerstvo bude používať aj svoju skratku, buď to bude MC, CC alebo WC.

Minizderstvo bude fungovať už od dneska a to od 1. APRÍLA

:).

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk