Európska komisia predstavila balík „Efektívna a zelená mobilita“

Ešte minulý rok Európska komisia 14. decembra predstavila svoj balík „Efektívna a zelená mobilita“ s revidovanými legislatívnymi návrhmi o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) a smernici o inteligentných dopravných systémoch (ITS) a oznámením o novej európskej mestskej mobilite.

Európska cyklistická federácia (ECF), Cycling Industries Europe (CIE) a Konfederácia európskeho cyklistického priemyslu (CONEBI) vítajú tento balík, v neposlednom rade preto, že mnohé z navrhovaných opatrení uznávajú rastúcu politickú prioritu pripisovanú cyklistike na miestnej a národnej úrovni. a povýšil ich na prioritnú úroveň v celej Európskej únii, čo je výsledkom dvojročnej tvrdej práce a cieleného presadzovania zo strany cyklistických organizácií.

Výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans na tlačovej konferencii na predstavení balíka uviedol, že „nový rámec mestskej mobility podrobne špecifikuje, ako mestá zvýšia bezemisnú verejnú dopravu, zavedú viac a lepšiu infraštruktúru pre pešiu a cyklistickú dopravu a ekologickejšie autá“, pričom celý balík nastavuje európsku mobilitu „na cestu k udržateľnej budúcnosti“.

V balíku sa odzrkadľujú mnohé dlhoročné požiadavky cyklistických organizácií. Azda najvýznamnejšie je, že nový európsky rámec mestskej mobility uvádza, že „na národnej a miestnej úrovni by sa mala dať jasná priorita rozvoju verejnej dopravy, chôdze a cyklistiky, ako aj prepojených, zdieľaných služieb mobility“. Je to prvýkrát v histórii, čo Európska komisia uprednostňuje investície do týchto druhov dopravy ako chrbticu mestskej mobility.

Medzi prvky balíka, ktoré ECF, CIE a CONEBI vítajú najmä:

celkové uprednostnenie rozvoja cyklistiky, chôdze, verejnej dopravy a služieb zdieľanej mobility v mestskej mobilite
výzva pre mestá, aby náležite riešili cyklistiku v politikách mestskej mobility „na všetkých úrovniach riadenia a financovania, plánovania dopravy, zvyšovania informovanosti, prideľovania priestoru, bezpečnostných predpisov a primeranej infraštruktúry“
návrh požadovať, aby mestské uzly TEN-T prijali plány udržateľnej a mestskej mobility (SUMP), ktoré slúžia aj na zvýšenie úrovne cyklistickej dopravy
výzva, aby nariadenie o TEN-T lepšie integrovalo aktívne druhy dopravy do siete a zachovalo kontinuitu a dostupnosť cyklistickej infraštruktúry
uznanie potreby urýchliť nasadenie nákladných bicyklov a elektrobicyklov pre mestskú logistiku a dodávky na poslednú míľu, najmä ako neoddeliteľnú súčasť plánov udržateľnej mestskej logistiky (SULP)
uznanie, že e-bicykle a e-cargo bicykle ako „najrýchlejšie rastúci segment e-mobility v Európe“ prispievajú nielen k nárastu počtu a dĺžky cyklistických výletov, ale aj k silnej priemyselnej vedúcej pozícii Európy. cyklistický priemysel
výzva na zabezpečenie lepšej integrácie medzi verejnou dopravou na jednej strane a službami zdieľanej mobility a aktívnou mobilitou na strane druhej
výzva, aby sa cyklistom a chodcom poskytol dostatočný priestor na ceste, a to aj prostredníctvom bezpečnej a oddelenej infraštruktúry
plánuje spustiť program zberu údajov o mestskej mobilite pre harmonizované ukazovatele vrátane podielu na spôsoboch dopravy
že revidovaná smernica o IDS má rozšírený rozsah, ktorý si vyžaduje bezproblémovú multimodalitu využívajúcu najefektívnejší spôsob dopravy pre každý úsek cesty, čo je cieľ, ktorý môže cyklistika dosiahnuť.

zdroj: https://www.ecf.com/news-and-events/news/commission-strongest-commitment-cycling-organisations-react

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk