Čierny Balog a Brezno spojila nová cestička pre cyklistov

Nová cyklistická komunikácia z Čierneho Balogu do Mazorníkova poteší nielen výletníkov, ale aj miestnych obyvateľov. Bohužiaľ, nevyhla sa chybe, ktorá znižuje jej bezpečnosť.

Text a foto: Marián Kasala, SCK Bicyglo Trnava

Cyklisti na Horehroní dostali koncom roka 2020 darček v podobe novej cestičky pre cyklistov. Spája Čierny Balog časť Nový Krám a Brezno Mazorníkovo – Vrchdolinka. Jej dĺžka je 1,1 km a prevýšenie cca. 100 m. Na trasovanie bola využitá pôvodná lesná cesta, ktorá bola predtým predovšetkým v daždivom období ťažko zjazdná. Šírka cestičky je 3 metre a vedie súbežne s cestou II/529, ktorá spája Brezno s Hriňovou a prechádza obcou Čierny Balog. Nová cyklotrasa bude pre cyklistov určite prínosom, pretože jazda po rozbitej ceste II. triedy v stúpaní a zákrute nie je – s menej ohľaduplnými motoristami – veľmi príjemným zážitkom.

V Čiernom Balogu je možné po cestičke pre cyklistov otvorenej v roku 2019 pokračovať smerom na  Hronec, prípadne po zrekonštruovaných miestnych komunikáciách do centra obce Čierny Balog. V budúcnosti je plánované pokračovanie cyklotrasy z Mazorníkova – Vrchdolinky do centra okresného mesta Brezno v plánovanej dĺžke 4,7 km.

Celkový dojem z cyklotrasy kazia nešťastne zvolené závory, ktoré cestičku prehradzujú na začiatku i konci. Najmä pre malých cyklistov tieto závory môžu byť veľmi nebezpečné, osobitne pri jazde smerom od Brezna, pretože cestička tu má výrazné klesanie a na spodnej časti závor nie sú ani nábehy z plechu. Ešte problematickejšia bude jazda s cyklovozíkom.

Novovybudovaná cestička pre cyklistov bola realizovaná z “Dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky“ vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v roku 2019. Výška dotácie na realizáciu projektu bola 289 196,65 EUR.

Text a foto Marián Kasala – SCK Bicyglo Trnava

Poznámka editora: Cyklistická cestička vyzerá byť pekná, je super, že ju postavili. Je ale nepochopiteľné, že také zmätočné dopravné značenie bolo jednak projektantom vôbec navrhnuté a jednak schválené dopravným inšpektorátom.
Nehovoriac o tom, že je absolútne nereálne, že by po tej cestičke nechodili chodci, tak načo tam značka 221 Cyklistická komunikácia vôbec je?
Ján Roháč

Začiatok cestičky zo strany Čierneho Balogu-Nový Krám pri Čiernohronskej železničke.
Nebezpečné závory sú na oboch koncoch cyklistickej cestičky
Začiatok cestičky pre cyklistov v Brezne v miestnej časti Mazorníkovo – Vrchdolinka.
Nebezpečná závora pri odbočke lesnej cesty na Chamarovú
Dĺžka novej cyklocestičky je 1100 metrov, šírka 3 metre a prevýšenie 100 metrov.
Značné stúpanie cestičky pre cyklistov dosahuje v niektorých úsekoch až 13%.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk