Zwolle úspešne otestovalo prvú experimentálnu okružnú križovatku pre cyklistov

Holandské okružné križovatky pre cyklistov sú vo svete veľmi slávne, ale tentoraz bolo nutné vyriešiť problém bezpečnosti pre cyklistov. V Zwolle ho vyriešili tak, že vytvorili unikátnu experimentálnu okružnú križovatku, ktorá cyklistov prevádza bezpečne miestom križovania s automobilmi a to takým spôsobom, že okružná križovatka je len pre cyklistov, autá sa riadia dopravným značením, pričom v úsekoch križovania musia dať cyklistom prednosť.

Experimentálny a inovatívny kruhový objazd pre cyklistov, ktorý zároveň nie je kruhovým objazdom pre motoristov, bol spustený v roku 2013. V holandčine sa nazýva „Fietsrotonde“ alebo „Cyklistický kruhový objazd/okružná križovatka“.

Mesto Zwolle uplatňuje politiku segregácie cyklistickej a motorovej dopravy na úrovni ciest . Väčšinou sa tieto dva typy dopravy riadia úplne odlišnou trasou, čo eliminuje väčšinu interakcií. Ale nevyhnutne sa niekde musia stretnúť. Aj keď tam bola dôležitá cyklomagistrála, ktorá musela prechádzať centrom mesta, dostala sa do sporu s motorovou premávkou, ktorá dostala prednosť.

To však viedlo k dlhým čakacím dobám pre množstvo ľudí na bicykli, ktorí cestu potrebovali križovať. Mesto Zwolle sa preto pokúsilo nájsť lepšie riešenie tohto problémového miesta.

V nasledujúcom videu (v holandčine) mesto vysvetľuje, ako sa popasovali s týmto projektom.

Predtým si cyklisti prechádzajúci cez hlavnú cestu pre motorovú dopravu museli počkať na medzeru v premávke, kým mohli prejsť cez cestu.
Po rekonštrukcii musí motorová doprava dať prednosť cyklistom na „kruhovom objazde“.

Zástupcovia mesta Zwolle mali stretnutia so širokou škálou zainteresovaných strán, ako je spoločnosť pre bezpečnejšiu dopravu v Holandsku (Veilig Verkeer Nederland), polícia, vodiči nákladných automobilov, miestna pobočka zväzu cyklistov (Fietsersbond), zástupcovia okolitých škôl a ľudia žijúci v tesnej blízkosti križovatky.

Dizajnérka Marieke van Brussel popísala, ako sa tvoril projekt križovatky: „Najskôr vyskúšam najextrémnejšie vzory a to som urobila aj tu. Vyskúšala som návrh spoločného priestoru a obyčajné prioritné križovanie cyklistických chodníkov, ale vyskúšala som aj nápad, ktorý obyvateľ predložil v inom projekte, a to bol cyklistický kruhový objazd. Bol to prvý náčrt, ktorý som vytvorila, a teraz sa z neho stal víťazný návrh. Musím povedať, že som to naozaj nečakala. “

Predchádzajúca situácia ukazuje, že križovanie bolo blízko k existujúcemu štandardnému kruhovému objazdu (vpravo).
Upozorňujeme, že všetky ulice už mali cyklistickú infraštruktúru (väčšinou cyklistické pruhy).
Dizajn kruhového objazdu.
Je zreteľne oveľa menší ako štandardný kruhový objazd vpravo.
Tmavošedú časť v strede kruhového objazdu na bicykli môžu prechádzať (väčšie) motorové vozidlá, takže zákruty nie sú príliš tesné.
Zelená závora v strede kruhového objazdu zabraňuje odbočeniu motorovej dopravy vľavo.

Vedúca projektu Ilse Bloemhof: „Zainteresované strany boli veľmi nadšené. Dali sme im niekoľko možností, ale cyklokruhový objazd bol dizajn, ktorý chceli najviac. Všetci boli takí pozitívni, že projekt postupoval oveľa rýchlejšie, ako sme čakali. “

Miestna pobočka Únie cyklistov mala spočiatku o niečo väčšie pochybnosti, čo sa týka bezpečnosti na bicykli. Teraz však videli hotový kruhový objazd a na svojom blogu píšu: „Zdá sa, že prejsť cez túto križovatku na bicykli je oveľa jednoduchšie. Dlhé čakacie doby na medzeru medzi okolo idúcimi autami sú minulosťou, pretože teraz idete ako cyklisti prví. Motoristi na hlavnej trase už viac nestoja proti cyklistom na jednom mieste križujúcim z viacerých smerov, čím je dopravná situácia jasnejšia. Teraz musia dať prednosť cyklistom dvakrát, ale na kruhovom objazde. To je známa situácia, ktorú poznajú z iných kruhových objazdov v meste. Celkovo si myslíme, že táto situácia je pre cyklistiku príjemnejšia a bezpečnejšia. “

Rozpočet kruhového objazdu bol 500 000 eur a bol čiastočne financovaný provinciou. Zvyšok doplatila obec. Je dôležité objasniť, že tento kruhový objazd má inú a oveľa menšiu veľkosť ako obvykle. Táto menšia veľkosť sa musela dôkladne otestovať a kruhový objazd bol na testovacej ploche nastavený na reálne pomery, aby sa zistilo, či cez neho dokáže bezpečne prejsť aj veľký nákladný automobil. Preto si vedúca projektu sadla za volant nákladného vozidla, aby otestovala, či vidí ľudí na bicykloch.:-)

Pozn. Koľko projektantov sa na Slovensku samo na vlastnej koži presvedčí, či to čo navrhlil je aj reálne!

Samotná projektantka bola prítomná aj poslednú hodinu pred skutočným otvorením a rozdávala občerstvenie pracovníkom, ktorí museli naozaj tvrdo pracovať, aby stihli dokončiť posledné drobnosti včas.

Prvé tweetyľudí, ktorí jazdili po kruhovom objazde, boli veľmi pozitívne.

marieke-van-brussel
Dizajnérka Marieke van Brussel jazdí na „svojom“kruhovom objazde prvú hodinu po otvorení.

Samotné video si môžete pozrieť tu.

Dôvodom, prečo sme tu uverejnili tento článok je fakt, že cesta k úspešnému budovaniu cykloinfraštruktúry pre cyklistov častokrát vedie k inovatívnym a experimentálnym dizajnom, ktoré v dokonalej miere preveria funkčnosť návrhu. A to aj v Holandsku, kde je bicyklovanie bežné, ale riešenia pre cyklistov sa hľadajú neustále.

Preložené a spracované podľa originálu:

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk