Zürich umožní na vybraných križovatkách odbočenie do prava na červenú

Od začiatku roka začali v Zürichu umiestňovať na vybraných križovatkách nové značenie. To umožní odbočiť cyklistom na červenú, teda na signál stoj. Celkovo 81 križovatiek, bude osadených s doplnkovým dopravným značením s malým znakom bicykla a šípkou do prava. Predchádzalo tomu detailné pozorovanie správania cyklistov počas novembra na 10 križovatkách.

V prípade, že budú križovať priechody pre chodcov, cyklisti im budú musieť dať prednosť. Na križovatkách bez doplnkového značenia, bude stále platiť zákaz odbočenia pre cyklistov.

Je to výsledok celonárodnej zmeny pravidiel cestnej premávky, ktoré nájdete tu:

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokumentation/verkehrsregeln/aenderungen-2020.html

zdroj: https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/aktuell/aktuell/rechtsabbiegen-bei-rot.html

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk