Zrušenie cyklokoridoru, podfarbení, či smerových tabúľ bude mať finančný dopad na obce

V predchádzajúcich článkoch:

https://www.cyklodoprava.sk/ministerstvo-vnutra-chce-zrusit-znacku-koridor-pre-cyklistov/

https://www.cyklodoprava.sk/preco-zelena-na-podfarbenie-cyklistickych-komunikacii/

sme informovali o snahe zrušiť cyklokoridor či zmeniť (zrušiť)  podfarbenie.

Aký to bude mať finančný dosah:

 

Koridor pre cyklistov (cyklokoridor) sa využíva hlavne na miestach, kde je nutné doviesť cyklistu na cyklistickú cestičku. Je súčasťou aj “europrojektov”, či už realizovaných ale aj projektov pred schválením, či projektov, ktoré sa pripravovali. 

realizovaný projekt: Nebude môcť byť realizovaná obnova dopravného značenia, teda dôjde k prerušeniu kompletnosti cyklotrasy. EU vyžaduje udržateľnosť projektu, ale toto nebude môcť byť splnené. Ak to bude vyhodnotené ako porušenie pravidiel, EU bude žiadať finančné prostriedky naspäť. Teda bavíme sa o miliónoch eur.

projekt pred schválením: Odovzdaný projekt na schválenie odborným hodnotiteľom. Odborný hodnotiteľ musí vyhodnotiť, že daný projekt je v rozpore so zákonom o cestnej premávke. Ak cyklokoridor bude tvoriť dôležitú časť cyklotrasy, neschváli ho z dôvodu, že cyklotrasa nie je kompletná.  Slovensko tak príde o ďalšie peniaze na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Obec o peniaze za projekt.

pripravovaný projekt:  Projekt, ktorý je naprojektovaný a pripravovaný na odovzdanie žiadosti o FNP.  Projekt bude vrátený a obec musí projekt prepracovať. Obec tak príde o veľké finančné prostriedky za projekt, a nie je jasné či daný projekt podá, nakoľko nemusí dôjsť k splneniu kritérií žiadostí.

Okrem toho dôjde k zmareniu finančných nákladov obcí, ktoré investovali do cyklokoridorov.

Technické dôvody sú uvedené v článku uvedenom hore.

 

Zmena podfarbenia. 

Chodci:

Zoberme si, že mesto investovalo veľké prostriedky na riešenie bezpečnosti komunikácií pre peších a realizovalo stavebné úpravy vo forme červeného podfarbenia (betón, dlažba…..). Podľa novelizácie vyhlášky je zakázané podfarbovať.  Odhliadnuc od zníženia bezpečnosti pre chodcov, bude musieť mesto dané úpravy odstrániť (je pravdepodobné, že bude nejaké prechodné obdobie, kde bude môcť koexistovať aj červené podfarbenie). Okrem toho, že obec vynaložila finančné prostriedky na realizáciu, je predpoklad, že bude musieť vynaložiť prostriedky na odstránenie rozporu s pripravovaným zákonom.

Ďalší problém bude, ak bolo podfarbenie v žiadosti o NFP. Ak bolo realizované, nebude môcť byť obnovované a tým nesplnená časť ohľadom údržby cyklotrasy.

Ak bola predložená žiadosť, tak hodnotiteľ vyhodnotí podfarbenie ako rozpor so slovenskými zákonmi a dané prostriedky vyhodnotí ako neoprávnené.  Buď dôjde k strate bodov alebo v najhoršom prípade k neschváleniu žiadosti.

Cyklisti

Okrem dopravného chaosu je predpoklad, že bude musieť dôjsť k prestriekavaniu podfarbení. Ak dané zelené podfarbenie bude stále dostatočne viditeľné aj napriek tomu, že už skončí prechodné obdobie, obec bude musieť vynaložiť dodatočné finančné prostriedky. Horšie to bude, ak ide o zelený asfalt.  Pri tomto bude dochádzať k vysokým finančným nákladom.

Okrem daných vecí, bude musieť znova MDV vynaložiť finančné prostriedky na aktualizáciu technickej legislatívy, aj napriek tomu, že boli vynaložené tento rok.

 

Na záver. 

Myšlienka riešenia na MV SR je dobrá…. teoreticky. Avšak teoreticky nie je možné realizovať zmeny, len na dôvode… lebo v Nemecku to tak je.

Dané zmeny budú mať výrazné finančné dopady na obce. žiaľ.

 Je nutné dané podmienky prispôsobiť tak, aby to bolo dobré aj pre Slovensko. Cyklokoridor a zelené podfarbenie je enormne dôležité pre Slovensko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk