Zoznam schválených cykloprojektov v cyklovýzve MDV

Od MDV SR sme si na základe infožiadosti vyžiadali zoznam schválených cykloprojektov Cyklovýzvy. Zoznam uverejňujeme :

Údaje boli poskytnuté na druhý pokus. Metodike výberu sa budeme venovať v samostatnom článku.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk