Zoznam doteraz schválených projektov o NFP na cyklotrasy

Prinášame vám zoznam všetkých doteraz schválených projektov:

1.KOLO

   
2. KOLO
Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta – Dolnozemská cesta Hlavné mesto SR Bratislava
Cyklistický chodník v obci Stožok Obec Stožok
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom Mesto Žiar nad Hronom
Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica
Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej Hati – Madaras Mesto Spišská Nová Ves
Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna – Biela hora v Michalovciach Mesto Michalovce
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu Mesto Šaľa
Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík) Mesto Prešov
Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov Mesto Prešov
Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok Mesto Kežmarok
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská Mesto Trenčín
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Centrum – Sídlisko Juh 2.etapa Mesto Trenčín
Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice Mesto Prievidza
Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina Mesto Žilina
   
3. KOLO
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. Mesto Trenčín
   
Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ) Mesto Prešov
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš – 2. etapa Mesto Veľký Šariš
Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu Mesto Košice
Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy prostredníctvom bike-sharingu v Košickom kraji Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Cyklotrasy v obci Cífer II. etapa Obec Cífer
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany – I. etapa Mesto Piešťany
Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany Mesto Topoľčany
Cyklistické trasy v Želiezovciach -zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy Mesto Želiezovce
Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka Mesto Turzovka
Cyklocesta mesta Detva – cesta do a zo zamestnania Mesto Detva
Vybudovanie cyklotrasy určenej na dochádzanie za zamestnaním Obec Klokoč
Vybudovanie cyklotrasy určenej na dochádzanie za zamestnaním Obec Stožok
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava Náš región -Podpoľanie
Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné Mesto Humenné
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18 Mesto Svit
Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov Mesto Bardejov
Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce Obec Harichovce
Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY Mesto Krompachy
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského Malacky Mesto Malacky
Cyklotrasa Autobusová stanica – Štúrova ul., Nitra Mesto Nitra
Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Mesto Nitra
Cyklotrasa Nitra – Dražovce Mesto Nitra
4. KOLO* – Nniektoré nie sú vyhodnotene
Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach Mesto Pezinok
Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava IV. Etapa Obec Vígľaš
Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1.časť Mesto Vráble
5. KOLO* – v hodnotení

už len zistiť ktoré budú pre cyklistov fakt prínosné

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.