Zaujímavé dáta zo sčítačov cyklistov v Košickom kraji

Košický samosprávny kraj sčítava cyklistov na dvoch miestach. 

Text a grafika: Veronika Urbanovičová, KE.CY – Košické cyklotraily o.z.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Košický samosprávny kraj dlhodobejšie sčítava cyklistov na dvoch cyklotrasách v kraji pomocou automatických sčítačov. Jeden sčítač je umiestnený v blízkosti Košíc pri obci Čaňa, na cyklotrase EuroVelo 11, ktorá neskôr prechádza štátnou hranicou do Maďarska. Cyklistická cestička prepája obce Čaňa a Ždaňa,  má asfaltobetónový povrch a je súčasťou cyklotrasy pokračujúcej  cez obce  Skároš, Gyňov a Trstené pri Hornáde do maďarského Sárospataku.

Druhý sčítač bol nainštalovaný v Slovenskom raji pri ústí Lesnice.  Na cyklotrase s prírodným povrchom, ktorá spája turistické stredisko Čingov s rekreačným chatovým strediskom Košiarny Briežok. Je to trasa pre horské bicykle. 

V Košickom kraji je sčítač cyklistov aj pri Morskom oku vo Vihorlate, ale ten je v správe CHKO Vihorlat a nie je predmetom tohto článku. 

Celkovo bolo  od 17. mája 2017 do 25. novembra 2019 zaznamenaných v sumáre 145 393 prejazdov. Nižšie si môžete porovnať návštevnosť cyklotrasy v Čani a v Slovenskom raji.

Obrázok 1 Celkový počet prejazdov za sledované obdobie

 

Priemerný počet prejazdov za sledované obdobie na cyklotrase pri Čani činní úctyhodných 122 za deň. Maximálne za deň prešlo cyklotrasou 408 cyklistov. Priebeh kriviek v rámci dňa ukazuje, že trasa je využívaná nielen ako rekreačná (prejazdy v opopoludňajších hodinách), ale aj pre dopravu do zamestnania a pre iné dopravné využitie (prejazdy skoro ráno a počas celého dňa). 

Najviac prejazdov na cyklotrase pri Čani bolo zaznamenaných počas víkendu a piatku, prevažne v poobedných hodinách.  

Obrázok 2 Porovnanie počtu  prejazdov počas jednotlivých dní v týždni na cyklotrase v Čani

 

Cyklotrasa v Slovenskom raji ukazuje rozdielne využitie najmä krivkami pre víkend, ktoré sú oveľa vyššie ako počas pracovných dní. Je to logické – ide o MTB cyklotrasu, ktorá je využívaná výhradne pre voľnočasové (rekreačné, turistické a športové) jazdenie. 

Obrázok 3 Porovnanie počtu  prejazdov počas jednotlivých dní v týždni na cyklotrase v Slovenskom raji

 

Prekvapivo sa na cyklotrase pri Čani v priebehu rokov znížila návštevnosť, v priemere o -6,3 %. Nie je to ale veľký pokles, ktorý môže byť spôsobený aj vplyvom počasia – napríklad viac daždivých dní, viac mrazivých dní a pod.  (korelácia nameraných údajov s počasím nie je robená).

Obrázok 4 Porovnanie počtu prejazdov počas sledovaného obdobia v jednotlivých týždňoch  na cyklotrase v Čani

MTB trasa v Slovenskom raji má medziročne naopak mierne stúpajúcu tendenciu v priemere o +0,8 %, čo je síce malý nárast, ale môže indikovať zvyšovanie obľúbenosti MTB v Spišskej Novej Vsi. Počet prejazdov za sledované obdobie na cyklotrase v Slovenskom raji bol nižší než pri Košiciach, v priemere 34 prejazdov za deň. V najfrekventovanejší deň navštívilo cyklotrasu 528 cyklistov – v daný deň tadiaľ prechádzal MTB maratón. 

Obrázok 5 Porovnanie počtu prejazdov počas sledovaného obdobia v jednotlivých týždňoch  na cyklotrase v Slovenskom raji

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk