Z histórie: Prvé vyznačené cykloturistické trasy na Slovensku

Pri myšlienkach na prvé vyznačené cykloturistické trasy na Slovensku sa treba vrátiť skoro o 30 rokov späť.

Text: Juraj Hlatký, SCK Podolie
Foto: archív autora

K prvým lokalitám s vyznačenými cykloturistickými trasami patrili Bratislavský lesopark a oblasť Slovenského raja a Rudohoria. Bolo to v rokoch 1991-1994. V Bratislavskom lesoparku prvé cykloturistické trasy na Slovensku v dĺžke cca. 250 km vyznačil Velosport Klub Bratislava pod vedením Jána Martiša a Márie Martišovej. Použité cykloznačky boli drevené, vyrobili ich Štefan Sipos z Dunajskej Stredy a Anton Magula. Druhý menovaný vydal vo svojom vydavateľstve Mapa Slovakia s týmito trasami aj prvú cykloturistickú mapu Bratislava a okolie. Velosport Klub vyznačil a predĺžil v roku 1991 na Slovensko po Petržalskej hrádzi aj prvý úsek Dunajskej cyklistickej cesty z hranice s Rakúskom. Na tomto úseku boli vtedy použité prvky rakúskeho cykloznačenia. Slávnostné otvorenie prebehlo dňa 7.6.1991.

Od roku 1992 na východnom Slovensku v oblasti Slovenského raja a Slovenského Rudohoria vyznačili súbor cykloturistických trás turisti zo Spišskej Novej Vsi, pod vedením Imricha Makaru. Použité cykloznačky boli rozmerovo v súlade s vtedy používanými turistickými pešími smerovkami, mali však najprv modrú, neskôr bielu farbu. Na smerovkách bol piktogram cyklistu a jeden alebo 2 cyklociele s ich vzdialenosťou v km.

V súčasnosti používané cykloturistické značenie začalo vznikať od cca. roku 1994. Pričinila sa o to spočiatku najmä piešťanská firma Turista, Dr. Anna Hlatká a gro zodpovednosti po svojom vzniku v roku 1994 potom prevzal Slovenský cykloklub. Jeho základ bol po vzájomnej dohode v roku 1994 prevzatý práve od Imricha Makaru zo Spišskej Novej Vsi. Zmenili sa rozmery i dizajn cyklosmeroviek.

 

Preto aj datovanie otvorenia prvej cykloturistickej trasy vyznačenej v duchu tohto nového dizajnu prvkov cykloznačenia na Slovensku (ktorý sa používa dodnes) sa uskutočnilo dňa 15. apríla 1995. Jednalo sa o prvý 15 km úsek Vážskej cyklomagistrály umiestnený na hranici Trenčianskeho a Trnavského kraja – konkrétne z Piešťan od Kolonádneho mosta do obce Potvorice. Predchádzalo tomu vydanie územného rozhodnutia pre vyznačenie celej trasy z Komárna do Žiliny. Prvootvorený úsek  bol vedený po účelovej komunikácii Povodia Váhu po pravom brehu Biskupického kanála. Slávnostné otvorenie bolo na Kolonádovom moste v Piešťanoch, stretnutie účastníkov propagačnej cyklojazdy prebehlo na trase pri obci Brunovce v TSK. Tu hrala ľudová hudba a podával sa guláš. Farba vyznačenej cykloturistickej trasy bola zelená. O vyznačenie sa pričinila firma Turista (Dr. Anna Hlatká), Slovenský cykloklub (Dr. Juraj Hlatký) a bratislavská agentúra SEA. Posledne menovaný subjekt pri tej príležitosti vydal i prvého slovenského cykloturistického sprievodcu „Slovensko – raj cyklistov“. Obsahoval 10 regionálnych cyklobrožúr. Sprievodca Považie popisoval aj práve otvorenú značenú cyklotrasu. Ďalšie tituly boli Podunajsko, Liptov, Pohronie, Orava, Ponitrie, Vysoké Tatry, Gemer, Spiš a Zemplín. V ich sa popisovali , s výnimkou Spiša, väčšinou odporúčané cyklotrasy.

V tom istom roku, o trochu neskôr v dátume 3. júna 1995, bol aj dňom  otvorenia pokračovania z roku 1991 vyznačeného úseku medzinárodnej Dunajskej cyklistickej cesty z Bratislavy do  Medveďova. Celková dĺžka vyznačenej trasy so starým úsekom tak dosiahla 64 km. Slávnostný akt otvorenia sa uskutočnil  v areáli Lodenice TJ AŠK Inter v Bratislave, hlavný program otvorenia prebehol v hoteli Kormorán v Čilistove. Jeho súčasťou bola recepcia, jazda zručnosti pre deti a aj tombola. Garantom trasy bolo Ministerstvo hospodárstva SR, odborným garantom AŠK Inter, personálne Ing. Peter Šebo.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk