Vláda dnes prijala návrh novely zákona o cestnej premávke

Na rade je parlament. Mení sa niečo pre cyklistov? 

Vláda SR dnes prijala návrh novely Zákona 8/2009 o cestnej premávke. Rýchlo sme prebehli, čo sa mení pre cyklistov:

 • zrušil sa zákaz zastavenia a státia na mieste, kde by vozidlo zakrývalo vodorovnú dopravnú značku, vyznačujúcu koridor pre cyklistov. Namiesto toho sa to zovšeobecnilo, že sa nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo vodorovnú dopravnú značku ako takú (v kuloároch sa šušká, že je to príprava pre zrušenie koridoru pre cyklistov);
 • pridal sa zákaz zastavenia a státia na ochrannom pruhu pre cyklistov – ten však zatiaľ legislatívne neexistuje, čo naznačuje, že bude do legislatívy zavedený;
 • zrušila sa povinnosť reflexných prvkov alebo reflexného bezpečnostného odevu pri jazde za zníženej viditeľnosti;
 • zrušila sa povinnosť nosenia prilby pri jazde na bicykli mimo obce;

Novela prináša zmeny aj pre ďalších nemotorových účastníkov premávky:

 • osoby na elektrokolobežkách (presnejšie na kolobežkách s pomocným motorčekom) už viac nie sú chodcami, elektrokolobežky sa zaradili medzi nemotorové vozidlá a osoby na nich medzi vodičov nemotorového vozidla;
 • zovšeobecnilo sa ustanovenie, že vodič nesmie ohroziť chodcov pri odbočovaní (doteraz bolo užšie špecifikované, že nesmie ohroziť chodcov chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje a pri odbočovaní na miesto mimo cesty).
 • zaradil sa výraz „miesto pre prechádzanie“, čo naznačuje, že vznikne nová možnosť prechádzania chodcov cez cestu.

Vláda do novely nezaradila viacero ďalších procyklistických zmien, ktoré do medzirezortného pripomienkovacieho konania navrhla Cyklokoalícia. Ide napríklad o stanovenie 1,5 m ako minimálnej vzdialenosti pri predbiehaní cyklistu či úprava prednosti cyklistov na priechodoch pre cyklistov tak, aby bola napríklad možná plynulá kazda po samostatných cyklistických komunikáciách, ak križujú vedľajšie cesty.

Návrh novely zákona postupuje do parlamentu, kde ešte môže dôjsť k viac či menej významným zmenám.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska. 

Notable Replies

 1. Toto je z dôvodovej správy. DEBILITA.
  Vôbec nevedia rozdiel medzi koridorom a viacúčelovým.

  K bodu 29 [§ 25 ods. 1 písm. h)]
  S ohľadom na pripravovanú novú vyhlášku o dopravnom značení, v rámci ktorej sa plánuje vypustiť vodorovné značenie koridoru pre cyklistov, sa navrhuje vypustiť zákaz zastavenia a státia na ňom. Dnešné koridory pre cyklistov nemajú z hľadiska bezpečnosti cyklistov praktický význam, keďže z pohľadu vodiča motorového vozidla toto značenie nezakladá žiadnu osobitnú povinnosť voči cyklistom; naopak u cyklistov môže vytvárať dojem falošného bezpečia. Namiesto koridoru pre cyklistov sa v rámci pripravovaných zmien v dopravnom značení chystá zavedenie ochranného pruhu pre cyklistov.

 2. No tak im to budeme musieť vysvetliť …

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants