Väčšina Nemcov by vymenila auto za ekologické druhy ako je verejná doprava a cyklistika

Podľa prieskumu rozvojovej banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) je 75 % nemeckých domácností, ktoré pravidelne používajú svoje auto, ochotných prejsť na verejnú dopravu a 66 % by si vedelo predstaviť, že by bicyklovalo častejšie . Prieskum ďalej odhaľuje, že ľudia žijúci vo vidieckych oblastiach sú takmer rovnako ochotní vziať si bicykel ako ľudia žijúci v mestách. Rozširovanie miestnych cyklistických sietí by sa preto malo považovať za hodnotnú investíciu do zmierňovania klimatických zmien a kvality života samosprávami všetkých veľkostí, uviedli autori.

V roku 2020 bola doprava zodpovedná za 20 % emisií skleníkových plynov v Nemecku , pričom značnú časť pripadá na osobné autá, úžitkové vozidlá a autobusy. Navyše dlhodobé trendy mobility naznačujú, že Nemci trávia čoraz viac času v premávke. V rokoch 2002 až 2017 sa počet prejdených osobokilometrov za deň zvýšil o takmer 20 %, čo predstavuje celkovo 3,2 miliardy kilometrov za deň.

Prieskum poukazuje na dominantné postavenie automobilu ako „obrovskej výzvy“ pri plnení klimatických cieľov Nemecka a zdôrazňuje potrebu urýchlenia prechodu na elektrické vozidlá a využívania efektívnejších dopravných prostriedkov, akými sú cyklistika a verejná doprava.

Samotná elektrifikácia to nepreruší

Štúdia síce považuje elektrifikáciu vozidiel za dôležitú, zároveň však zdôrazňuje, že elektrické autá sú v porovnaní s cyklistikou a verejnou dopravou relatívne energeticky neefektívne. Na vyriešenie protichodných cieľov držať krok s rastúcimi požiadavkami na mobilitu a splnenie klimatických cieľov prieskum zisťoval, za akých okolností by nemecké domácnosti uvažovali o prechode na ekologickejšie spôsoby dopravy.

Väčšina respondentov (54 %) uviedla, že by boli ochotní jazdiť na bicykli, ak by mali lepší prístup k cyklistickej infraštruktúre vrátane väčšieho počtu cyklistických pruhov, požičovní bicyklov a bezpečných parkovacích miest. Zatiaľ čo 45 % uviedlo, že by si bicykel brali častejšie, ak by mohli s bicyklom dochádzať verejnou dopravou , 28 % domácností uviedlo, že kúpa e-bicykla by ich mohla povzbudiť k prechodu na bicykel. Prieskum zistil, že e-bicykle majú najvyšší potenciál na zníženie emisií uhlíka v stredne veľkých mestách a vidieckych oblastiach.

Pri verejnej doprave boli ako rozhodujúce faktory, ktoré by mohli umožniť posun k verejnej doprave, uvedené lepšie napojenie na infraštruktúru (63 %), náklady na verejnú dopravu a vlastníctvo auta (49 %) a vyšší komfort (19 %).

Autá ako symbol statusu

Prieskum ukazuje, že mnohí Nemci sú stále zosobášení so svojím autom ako symbolom spoločenského postavenia. Vek a symbolické postavenie auta zohrali dôležitú úlohu pre 35 % domácností, ktoré by neuvažovali o tom, že by si zobrali bicykel.

40 % domácností, ktoré vnímajú svoje auto ako symbol postavenia, nie je ochotných prejsť na bicykel za žiadnych okolností. Navyše 53 % ľudí nad 70 rokov nevidí bicykel ako vhodnú alternatívu k ich autu. 

Pre 25 % domácností, ktoré tvrdili, že nebudú využívať verejnú dopravu, nemala veľkosť mesta, v ktorom žijú, takmer žiadny vplyv na túto voľbu. Podobne ako pri cyklistike bol najdôležitejší vek a symbolické postavenie.

Pre tieto skupiny prieskum navrhuje zlepšiť imidž cyklistiky a verejnej dopravy, aby sa uľahčil prechod od súkromného auta.

Dosahovanie klimatických cieľov

Prieskum dospel k záveru, že na splnenie klimatických cieľov Nemecka musia súkromné ​​domácnosti výrazne znížiť emisie uhlíka. Zatiaľ čo rôzne regióny volajú po rôznych riešeniach, prieskum podčiarkuje obrovský potenciál cyklistiky pri znižovaní emisií uhlíka pre obce všetkých veľkostí, najmä v kombinácii s verejnou dopravou.

A čo my na Slovensku?

Vymenili by ste bicykel za súčasný spôsob dopravy?

Skúste odpovedať na malý prieskum:

Článok je prebraný z:

https://ecf.com/news-and-events/news/new-survey-majority-germans-willing-use-public-transport-or-bicycles-instead

Autorka: Anna-Karina Reibold

Pridajte sa do diskusie na forum.cykloplatforma.sk