V Žiline sa konala záverečná konferencia projektu Central MeetBike

Udržateľná mobilita a s ňou spojená podpora pešej a cyklistickej dopravy je v súčasnej dobe hlavným cieľom dopravných politík miest strednej a východnej Európy. O prenos a zdieľanie skúseností na medzinárodnej úrovni sa okrem iných snaží aj projekt Central MeetBike. Jeho výstupy zhrnula záverečná konferencia, ktorá sa konala 6. mája 2014 v Žiline.

Mesto Žilina bolo súčasťou tohto európskeho projektu spoločne s ďalšími siedmimi nemeckými, slovenskými, poľskými a českými mestami a ďalšími inštitúciami. Žilina vďaka prostriedkom z Central MeetBike realizovala napríklad sčítače cyklistov na ulici Vysokoškolákov. Vďaka nim sa podarilo pravidelne evidovať pomerne živú prevádzku cyklistov – denne po tejto ulici prejde až viac ako tisíc, v priemeru (vrátane zimného obdobia) je to 347 cyklistov za deň. Ďalšími výstupmi bol okrem generelu cyklistické dopravy tiaž tzv. Zelený akční plán. Dopravno-sociologický prieskum porovnal situáciu s nemeckými mestami. Podľa neho je 6 % ciest v meste realizovaných na bicykli. Výstupom projektu v Žiline boli ale tiež konkrétne opatrenia. Na niekoľkých miestach mesta je možné vidieť a použiť stojany na bicykle a vďaka získaným prostriedkom sa podarilo realizovať tiež niekoľko kampaní. Komunikáciu s obyvateľmi mesta podporili verejné prerokovania a semináre. Nielen cyklistom slúžia cyklomapy mesta, ktoré sú dostupné od februára tohto roku.

 „Mesto Žilina má záujem aj naďalej podporovať tento druh alternatívnej dopravy a vytvárať podmienky pre cyklistov s cieľom zlepšenia dopravnej dostupnosti pre všetkých občanov a tiež budovať zdravé prostredie pre život v meste. Tento projekt má výrazný podiel aj na získaní ocenenia Žiliny pre najaktívnejšie mesto Slovenska v oblasti cyklodopravy a v tomto trende budeme pokračovať v rámci možností našej samosprávy,” doplnil primátor mesta Žilina Igor Choma.

P5060562 - kópia

 Projekt Central MeetBike ale predovšetkým ukázal, ako skutočne funguje podpora cyklodopravy za bývalou železnou oponou. „Skúsenosti nemeckých miest naznačili mnohé o tom, ako zlepšiť podmienky pre cyklistov,” hovorí o tom profesor Gerd-Axel Ahrens z katedry dopravy a dopravného plánovania Technické univerzity v Drážďanoch, ktorá bola partnerom projektu. Podľa neho je ale v mestách potrebné plánovať dopravu integrovane, s ohľadom na všetky jej druhy, teda verejnú osobnú dopravu, individuálnu automobilovú, pešiu i cyklistickú dopravu. „Zároveň sme sa naučili, že cyklistika je iba jednou zo súčastí systému trvalo udržateľnej mobility a zároveň dôležitým predpokladom pre kvalitnejší život v stredoeurópskych mestách,” doplňuje Gerd-Axel Ahrens.

P5060568

Asi najdôležitejším výstupom Central MeetBike bola Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorú takmer súčasne prijali vlády Českej a Slovenskej republiky. Na Slovensku bolo súčasťou novej cyklostratégie ustanovenie národného cyklokoordinátora a ôsmich regionálnych koordinátorov, ktorí reprezentujú jednotlivé kraje. Slovenská cyklostratégia si dala za cieľ zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v mestách na 10 % do roku 2020.

Prednášky z konferencie si môžte pozrieť v nasledujúcich odkazoch:

Projekt Central MeetBike (Jaroslav Martinek, Centrum dopravného výskumu)

Central MeetBike’s lessons learned (Prof. Gerd-Axel Ahrens, Technická univerzita Drážďany)

The CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020 (Winfried Ritt, CENTRAL EUROPE Programme)

Národné stratégie (Jan Schubert, Technická univerzita Drážďany)

Národná cyklostratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR (Andrea Štulajterová)

Česká cyklostratégia (Jaroslav Martinek, Centrum dopravného výskumu)

Nástroje (Soňa Šestáková, Výskumný ústav dopravný, a.s.)

Generel cyklistickej dopravy v meste Žilina (Adolf Jebavý, Ados)

Tvrdé opatrenia (Zbyněk Sperat, Centrum dopravného výskumu)

Mäkké opatrenia (Rafał Glazik, Polish Union of Active Mobility)

 

Dobré príklady implementácie projektu v mestách:

Žilina

Prešov

Pardubice

Uherské Hradiště

Tczew

Gdansk

Drážďany

Lipsko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.