V Prešove budú parkovacie miesta pre bicykle stanovené min.20 % podielom z kapacity pre autá

Na Slovensku je málo takých miest alebo obcí, ktoré idú príkladom v cyklistickej doprave skutočne zásadnými podmienkami v územnoplánovacej dokumentácii ako je územný plán. Svetlým príkladom je mesto Prešov.

V jeho aktualizovanom územnom pláne z tohto roka stanovili v prípade parkovania pre bicykle nasledovné:

“Pri všetkých zariadeniach občianskej vybavenosti a výrobných a skladovacích prevádzkach sa musia vybudovať parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest rovnom minimálne 20% kapacity parkoviska pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110 Navrhovanie miestnych komunikácií. Verejne prístupná parkovacia plocha musí byť vybavená stojanom umožňujúcim pripnutie bicykla o jeho rám. Miesta pre dlhodobé
parkovanie musia byť vybavené prístreškom ak nie sú v krytých priestoroch. V pamiatkových zónach sa parkovacie miesta pre bicykle umiestňujú v súlade so zásadami pamiatkovej starostlivosti po odsúhlasení pamiatkovým úradom. V budovách na bývanie sa navrhujú parkovacie miesta alebo odkladacie priestory pre bicykle s kapacitou 1 miesto pre bicykel na 1 obytnú miestnosť.”

Myslím, že príklad hodný nasledovania.

zdroj: ÚPN mesta Prešov

foto Ing.Mgr.Jozef Kotulič

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.