V Luxemburgu sa konala neformálna rada pre podporu cyklistickej dopravy aj za účasti Slovenska

V Luxemburgu sa konala Neformálna rada  TTe kde bola predstavená deklarácia ktorá podporuje  Bicykel ako dopravný prostriedok priateľský ku klíme.

Návrh Luxemburskej deklarácie sa zameriava na využívanie synergie politík týkajúcich sa inovácií, životného prostredia, zdravia obyvateľstva a financovania. Zároveň sa prijíma akčný plán, ktorý budú členské štáty implementovať do národných projektov.

Cieľom je 1) integrácia cyklistickej dopravy do multimodálnej dopravnej politiky, 2) zahrnutie Cyklistickej stratégie EÚ do pracovného programu Európskej komisie a 3) vytvorenie cyklistických centier (focal pointov).

Udržateľná doprava a mestská mobilita predstavujú jednu z prioritných oblastí Bielej knihy o doprave (BK[1]). Plány udržateľnej mestskej mobility sú nástrojom na účinnejšie využívanie dopravnej infraštruktúry a služieb a udržateľné zlepšovanie začleňovania rôznych druhov mobility do mestského prostredia, k znižovaniu znečistenia ovzdušia a hluku, emisií CO2, dopravných zápch a dopravných nehôd. Sprístupňovanie cestovných plánov a aktuálnych informácií uľahčí intermodálne využívanie rôznych druhov dopravy prostredníctvom inteligentných dopravných systémov a využívanie kombinácií rôznych druhov dopravy. https://www.cyklodoprava.sk/v-luxemburgu-sa-konala-neformalna-rada-pre-podporu-cyklistickej-dopravy-aj-za-ucasti-slovenska/Je potrebné prijať iniciatívy, ktoré budú motivovať používateľov a umožnia im používať bezpečnejšie a udržateľnejšie dopravné prostriedky (chôdza, cyklistika vrátane prenájmu a spoločného užívania bicyklov a automobilov, verejná doprava, spolujazda). Tiež je potrebné lepšie využívať vnútroštátne a európske dopravné údaje o správaní sa používateľov dopravy (chôdza, cyklistika a rodovo diferencované modely cestovania) a prijať opatrenia na podporu regionálnych programov na vytváranie a rozširovanie sietí cyklistických trás vo veľkých európskych regiónoch.

[1] BK – Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (KOM(2011)0144)

Pozícia Slovenskej republiky

SR podporuje prijatie Luxemburskej deklarácie.

Celé znenie deklarácie.

Zdroj, Národný cyklokoordinátor SR

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.