V Košiciach budú nové cyklostojany na parkovanie bicyklov

V Košiciach pribudnú cyklostojany
Text: Veronika Urbanovičová, KE.CY – Košické cyklotraily o.z.
Fotografia je iba ilustračná

Článok vám prinisla Cykloplatforma Slovenska. 

Mesto Košice obstaralo stavebné práce, spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov.

Zanedlho tak v meste pribudne 400 ks stojanov na parkovanie bicyklov predbežne na 100 miestach. Rozmiestnené budú takmer vo všetkých mestských častiach, na frekventovaných miestach pred vstupmi do obchodov, pôšt, škôl, úradov, detské ihriská, športoviská a pod. V meste sa tak rozšíri kapacita na parkovanie bicyklov o 800 miest. Stojan na parkovanie bicykla bude typu obrátené „U“, ktorý umožňuje jednoduché uzamknutie rámu a kolies bicykla. Konštrukcia stojanu je doplnená pozdĺžnym gumovým pásom, takže si nepoškriabete rám bicykla.

Mesto chce zlepšiť doplnkovú infraštruktúru pre cyklistov a podporiť rozvoj smerujúci k mestu pre cyklistov.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk