V Českej Republike vznika asociácia miest za podporu cyklistiky

TS (článok je po česky)

Vznikla Asociace měst pro cyklisty. Chce prosazovat novou vizi dopravy ve městech.

Na ustavující schůzi nové Asociace měst pro cyklisty se do Prahy sjeli zástupci více než dvou desítek zakladatelských měst a dalších subjektů. Předsedou sdružení měst byl zvolen primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Slavnostního křtu se dočkala nová brožura s příběhy, které ukazují typické nešvary a překážky pro cyklistiku v českých městech. Cyklistickou dopravu chtějí podpořit i někteří poslanci a senátoři, kteří podepsali memorandum o podpoře cyklistické dopravy.

 
DSC_0512
Doprava se stává klíčovou otázkou, kterou dnes řeší více či méně všechna moderní města. Každodenní dopravní zácpy jsou logickým důsledkem jejich růstu a stále větší koncentrace lidí. V České republice žije v současné době 74 % lidí ve městech[1]. To je znatelně více oproti světovému průměru, který činí 51 %[2], stěhování do měst navíc stále pokračuje.

Nová Asociace měst pro cyklisty chce řešit mobilitu obyvatel měst systémově, nikoli tedy odděleně každou dopravu zvlášť. Podobně jako u mnoha moderních evropských metropolí se pozornost stále více začíná upírat také směrem k pěší a cyklistické dopravě.

„Dlouho jsme čekali na schválení nové národní Cyklostrategie, která definuje další směry podpory cyklistické dopravy do roku 2020,“ říká o okolnostech vzniku Asociace její čerstvý předseda Jaroslav Vymazal. Podle něj se právě při přípravě aktualizované Cyklostrategie 2013 [1] sešla skupina měst, která měla podobné představy a také zájem uvádět myšlenky strategického dokumentu do života. „Cyklostrategie vznikala doslova odspoda, z podnětů jednotlivých měst. Od okamžiku jejího vzniku začalo být čím dál tím více jasné, že musí vzniknout nějaký jasně definovaný subjekt, který by myšlenky vládního strategického dokumentu uváděl do praxe,“ dodává Jaroslav Vymazal.

Odborné zázemí pro vznik Cyklostrategie 2013 poskytlo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. „Naším hlavním cílem je Vize 25, jejíž hlavní myšlenkou je rovnocenné postavení pro všechny způsoby dopravy, ať už jde o individuální automobilovou, cyklistickou, veřejnou nebo pěší dopravu. Ve městech by se všem mělo dostávat stejné pozornosti (tedy 4 x 25% pozornosti),“ říká o nové vizi moderních měst národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu,v.v.i.

Mezi hlavní cíle, které si Asociace stanovila při svém založení, patří výměna zkušeností s řešením konkrétních problémů, hledání dobrých příkladů v zahraničí, výchova odborníků na dopravu nebo motivace svých obyvatel ke změně dopravního chování. Důležitá bude také změna legislativních předpisů, které brzdí města při budování nové bezpečné a někdy i levnější infrastruktury. „Téma podpory cyklodopravy jde napříč politickými stranami. Také proto jsme oslovili v polovině června obě komory Parlamentu ČR a požádali je o podporu,“ vysvětluje první kroky Asociace Jaroslav Vymazal. Reakce byla velmi vstřícná. „Dočkali jsme se velmi dobrého přijetí. Téměř okamžitě vznikla iniciativa mezi poslanci, kteří vyjádřili myšlenkám asociace podporu,“ konstatuje Jaroslav Vymazal. Vzniklo dokonce memorandum o podpoře cyklistické dopravy [2], ke kterému se mohou připojit svým podpisem poslanci a senátoři všech politických stran. „Těší mě, že všichni dotčení aktéři – vláda, města i poslanci – každý svým dílem vyjádřili podporu cyklistice. Tato spolupráce je důležitá. Proto věřím, že memorandum podepíše více zákonodárců a společně pomůžeme odstranit překážky, které brání většímu rozvoji cyklodopravy,“ potvrdil jeden z iniciátorů memoranda, poslanec Jiří Rusnok.

Pro potřebné legislativní změny bude užitečné, když budou návrhy předkládány již po vnitřní diskusi mezi městy a členy zákonodárného sboru. „Myslím, že pro obě strany bude užitečné, když se budeme obracet na poslance nikoli jako jednotlivá města, ale společně s již hotovými a prodiskutovanými návrhy na změny zákonných předpisů,“ potvrzuje Jaroslav Vymazal a doplňuje: „Chceme spolupracovat také se Sdružením měst a obcí a dalšími partnery.“

Obdobná sdružení na podporu cyklodopravy ve městech vznikají také v zahraničí. Zatím posledním počinem je takzvané Vídeňské memorandum starostů a primátorů [3], ke kterému se na letošní konferenci VeloCity 2013 připojilo podpisem primátora také město Jihlava. K memorandu připojili své podpisy také primátoři či jejich náměstci za města Vídeň, Kodaň, Stockholm, Bratislava, Mnichov, Gdaňsk, Adelaide či Nantes. Inspirací pro naše města může být také sdružení měst „Cities for cyclists“, které pod hlavičkou Evropské cyklistické federace soustřeďuje 19 světových měst a slouží především k výměně zkušeností.

Nová Asociace měst pro cyklisty představila novinářům svůj web www.cyklomesta.cz a grafickou podobu svého loga. Slavnostního křtu se dočkala také publikace s příběhy, které ovlivnily podobu národní Cyklostrategie a které vedly k založení Asociace měst pro cyklisty v České republice. „Doufám, že budeme dobrým a stabilním partnerem. Asociace měst pro cyklisty může pomoci tomu, aby se vládou přijatá Cyklostrategie naplnila a aby práce na tom probíhaly i v politicky nestálé situaci,“ zhodnotil na závěr význam nového sdružení Jaroslav Vymazal.

 


[1] Za město je považována sídelní jednotka s více než 2 000 obyvateli. Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009

[2] Zdroj: The World Factbook, CIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.