V Čechách podpísali memorandum o vzniku národnej cyklofederácie.

V júli sa u susedov v Českej republike zišli neziskovky, ktoré podpísali Memorandom s cieľom založiť národnú cyklofederáciu.


Ich motív je najmä o tom, že „Česko nemá adekvátní zastoupení v Evropské cyklistické federaci (ECF), která sdružuje na 70 členských organizací a zastupuje zájmy 0,5 milionu uživatelů kol především v Evropě. Je tedy na čase, aby i v Česku vznikla členská organizace sdružující aktivity spolků jako Brno na kole, Prahou na kole, Město na kole (Pardubice), pražský Auto*Mat, Cyklisté Liberecka, Hradecká stezka, ČeMBA a dalších“,povedal Daniel Mourek koordinátor mezinárodných projektov Nadace Partnerství a viceprezident Evropské cyklistické federace

memo1 memo2 memorandum_CZ

Samotný text memoranda si môžete prečítať tu.

Úlohou tejto cyklofederácie je hlavne lobing pri rôznych akciách ako sú napríklad Do práce na bicykli, realizácia odborných workshopov, seminárov, exkurzii do Viedne (zástupca Radlobby bol tiež pritom) a pod. Určite bude zaujímavé sledovať ako si toto združenie bude rozumieť s podobným,ktoré zastupujú mestá združené v tzv. asociácii cyklomiest.

A čo Slovensko?

No máme oficiálnych cyklokoordinátorov. K tomu sa teraz vyjadrovať nebudem.

Ale..

Mimochodom v roku 2009 na Slovensku vzniklo neformálne združenie Cykloaliancia,ktoré funguje na podobnom princípe (prvý úspech novelizácia zákona o cestnej premávke z roku 2011) a zatiaľ na mailingliste, ako aj formálne neformálnych akciách,ktoré na Slovensku prebiehajú. Či by mal úspech vznik asociácie cyklomiest alebo formálne založenie cyklofederácie na Slovensku, neviem odhadnúť, ale určite by sme nechceli dopadnúť ako krajskí cyklokoordinátori, ktorí síce sú (výnimky aj skutočne rozvíjajú (resp. rozvíjali) podmienky pre cyklodopravu, ale ostatní sú ako šípkové princezné, ktoré čakajú kým ich niekto prebudí . (A ktohovie, či chcú byť prebudení?!).

 

Ťažiskovú prácu na Slovensku podľa môjho názoru robia skutočne dobrovoľníci združení v OZ ako Cyklokoalícia, Kostitras,OCIBB, Nadácia Ekopolis,TBS JUS,MULICA, v cykloturistike Slovenský cykloklub a iné cyklokluby a ostatní, samozrejme nesmieme zabudnúť aj na úradníkov,ktorí sa tomu venujú so zanietením (žiaľ ich je ako šafránu), podobne aj dopravní inžinieri a projektanti. A ak by si každý robil robotu tak, ako má a všetko by bolo ideálne, možno by ani nebolo toľko občianskych iniciatív.

Takže aký je váš názor na túto problematiku? (Môžete vyplniť krátky dotazníček vpravo.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.