V Banskej Bystrici vzniká nebezpečná cyklistická komunikácia

V Banskej Bystrici to vyzerá, že nemajú “šťastnú ruku” na realizáciu cyklistických komunikácií. Pred nedávnom sme vás informovali o chybách (doteraz neodstránených) na cyklokomunikáciách v okolí autobusovej stanice. Mysleli sme si, že už nič podobné sa nezrealizuje. Pred pár dňami nám však začali chodiť fotografie cyklistickej komunikácie pri nákupnom centre Point (v mieste tohto nákupného strediska bolo niekedy plánované centrálne mestské cyklostanovište), pri ktorých sme neverili vlastným očiam. Tak sme si to išli pozrieť.

Cyklistická komunikácia má dĺžku cca 200 metrov a spája námestie s Europa SC.

Cyklistická cestička začína na námestí. Resp. by mala začať, ale tento úsek nie je nijako vyznačený. Cyklista teda skončí pred križovatkou a nemá bezpečný príjazd.

Na obrázku vyššie vidno jej ukončenie pred priechodom a nepokračovanie na námestie.

Taktiež je tu vidno “more značiek”. Značky vyznačenia pruhov pritom nie sú potrebné, nakoľko presne na túto situáciu je vo vyhláške 9/2009 Zb k značke Cestička pre cyklistov uvedený text: “Značka Cestička pre cyklistov (č. C 8) prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh.”

Doplnenie tohto textu bolo presne z tohto dôvodu – keď sa nejedná o cyklistické pruhy, ale o klasickú cyklistickú cestičku. Nakoľko značka C8 je označená skôr, tieto dve značky je možné odstrániť.

Samozrejme, medzi cestou a takouto cyklistickou cestičkou je nutné zabezpečiť bezpečnostný odstup min 0,50 m,  čo tento prípad nespĺňa.

Požadované rozmery taktiež nespĺňajú šírky vodorovného značenia.

Na obrázku vyššie ešte nie je vykreslený priechod pre cyklistov. Bude zaujímavé sledovať, či vykreslia priechod pre cyklistov, alebo už pokračovanie cyklistického pruhu.

Plná deliaca čiara je na tomto mieste urobená správne, nakoľko ide o krátky a nebezpečný úsek.

Na nasledujúcich obrázkoch vidno, že pruhy boli “natrieskané” len na súčasný stav. Na povrchu sa nachádzajú jamy nebezpečné pre cyklistov.

Zelený nástrek je jednoznačne v prevedení bez protišmykového povrchu, takže je možné očakávať na daždi zhoršené adhézne schopnosti cyklistov.

Cyklistická cestička bude pokračovať ako samostatná popred obchodné centrum. Na fotke je v diaľke zobrazené aj jej opätovné ukončenie. Táto značka tam nemá čo robiť, nakoľko cestička sa tam vôbec neukončuje.

Na nasledujúcom obrázku je vidieť riešenie cyklistov pred obchodným centrom. Okrem toho, že značka tam nemá čo robiť (značku ukončuje vyznačenie samostatnej cestičky), je ešte aj osadená naopak. Taktiež tam chýba vyznačenie priechodu pre chodcov aj na cyklistickej cestičke a riešenie dlažby pre nevidiacich, ktoré je potrebné upraviť v zmysle vyhlášky Debarierizačné opatrenia pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Na obrázku vidno aj 5,00 m šípky. Odporúča sa ich riešiť v šírke 2,00 resp 1,00 m. 

Ďalším rozporom so zákonom sú vodiace čiary, ktoré keď sa už nastriekali (legislatíva ich neodporúča), mali by mať šírku 0,25 m a nie 0,125 m.


Cyklokomunikácia pokračuje v smere k SC Europa po súčasných povrchoch zo zaujímavými úpravami.
Ani jeden pruh nemá šírku v zmysle predpisov, rozmery sú rôzne.


Daný úsek nemá ani oddelenie chodcov a cyklistov v zmysle vyhlášky Debarierizačné opatrenia pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Vyznačená trasa vedie po rôznych a rozbitých povrchoch.

No a ukončuje sa asi najznámejšími priechodmi týchto dní. Tieto sú extrémne nebezpečné, sú v rozpore azda so všetkými normami a predpismi, ktoré sú na Slovensku. Kanál, obrubník, vodorovné značenie, dlažba pre nevidiacich, stĺpiky…

Čo dodať na záver?

Cyklotrasa musela mať vydané stavebné povolenie, a teda aj určenie dopravného značenia, ktoré vydáva okresný dopravný inšpektorát Banská Bystrica s Mestom Banská Bystrica. Stavebné povolenie vydáva mesto Banská Bystrica.  Zodpovedný za projekt je, samozrejme, projektant a za výstavbu stavebník. Cyklistická cestička má extrémne veľa nedostatkov ako vodorovné a zvislé značenie, obrubníky, vodiace prvky, prekážky, povrch… Samozrejme, všetko sa dá upraviť a opraviť tak, aby to plnohodnotne slúžilo cyklistom, a nebola to len ďalšia čiarka, že sa to spravilo. Bude zaujímavé sledovať deklaráciu mesta, že neskolauduje daný objekt, kým sa nedá do poriadku celá cyklotrasa tak, ako má byť. Je však zaujímavé, že vôbec niečo také stále vzniká.

Možno nakoniec stoja za porovnanie vizualizácie OC uvedené na ich stránke s realitou… a nielen v oblasti cyklodopravy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.