Trvalý finančný mechanizmus pre rozvoj cyklodopravy na Slovensku je schválený

Dňa 15.1.2014 vláda SR schválila trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

Návrh TFM predstavuje nástroj pre implementáciu jednotlivých opatrení štyroch základných priorít Cyklostratégie:
1. Riadenie a legislatívna podpora
2. Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
3. Zabezpečenie financií na rozvoj infraštruktúry pre cyklodopravu a cykloturistiku
4. Osveta, výskum a vzdelávanie

Súčasné zdroje na financovanie cyklistickej infraštruktúry možno rozdeliť nasledovne:
• Štátny rozpočet
• Rozpočty samosprávnych krajov, miest a obcí
• Európske zdroje – európske investičné a štrukturálne fondy (ďalej len „EŠIF“)
• Domáce nadačné zdroje
• Zahraničné nadačné zdroje okrem fondov EÚ
• Súkromné zdroje (sponzoring)
• Vlastné zdroje občianskych združení
• Nefinančné zdroje občianskych združení – hlavne dobrovoľnícka práca

Schválený materiál ako aj cyklostratégiu nájdete aj na našom webe v sekcii Normy a rôzne materiály

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.