Trnava sa stala počas Cyklokonferencie 2017 hlavným mestom cyklistiky.

Počas uplynulých dvoch dní, hostil slovenský Rím, už 9. ročník odbornej konferencie Cyklistická doprava 2017.

Počas prvého dňa mohlo vyše 90 účastníkov sledovať zaujímavé prednášky domácich ako aj zahraničných lektorov v priestoroch krásnej synagógy v malebnom meste Trnava.

Konferenciu otvorili slávnostnými príhovormi Marián Gogola (OZ MULICA), národný cyklokoordinátor Peter Klučka ako aj zástupca hostiteľského mesta viceprimátor Matej Lančarič.

Prvú sekciu začal Paul Robinsom, ktorý sa už vyše 15 rokov  venuje tréningu deti ako jazdiť na bicykli v premávke. Vzdelávací systém vo Veľkej Británii je celonárodný a nazýva sa Bikeability. Ide o jedinečný spôsob prípravy detí do premávky na bicykli.

 

Paul Robinson Bikeability

Druhú prednášku mali zástupcovia mesta Groningen z Holandska a to Erwin de Jager a Wilfred Ijdedema. Mesto, kde podiel cyklistov predstavuje 61 %, realizuje už niekoľko rokov systematické opatrenia na podporu cyklodopravy, ktoré ho radia medzi top cyklistické mestá.

Groningen cycling city

Tretiu prednášku mal vedúci územného plánovania Daniel Zöhler z mesta Bocholt, ktoré bolo zvolené za najcyklistickejšie mesto v Nemecku v skupine miest do 100 obyvateľov, čo môže byť inšpiráciou aj pre naše mestá. Mesto je zároveň aj zeleným mestom pre svoje opatrenia, ktoré realizuje.

Daniel Zohler Bocholt

Zástupcovia oboch miest potvrdili,že aj oni majú nedostatok peňazí,ale práve tento dôvod ich núti realizovať netradičné opatrenia pre cyklistov, ktoré skutočne majú pozitívny efekt na využívanie bicykla v meste.

Ďalšiu sekciu otvoril Jesus Freire z ECF. Ukázal akými rôznymi formami podporuje Európska cyklistická federácia cyklistov a aký vplyv má, či už na ekonomiku Európy alebo podporu cyklostratégie v EÚ ako aj mimo nej.

Jesus Freire ECF

Nasledovala prednáška Jaroslava Martinka z CDV, ktorý položil 12 otázok ohľadne potreby vytvorenia platformy pre lepšie mestá ako aj príklady z Českej republiky.

Jarda Martinek CDV

Technickú tému otvoril dopravný urbanista z Prahy Tomáš Cach, ktorý predstavil Nové technické podmienky pre navrhovanie cyklistických komunikácii v Českej republike. Veríme, že určite môžu predstavovať aj základ pre aktualizáciu tých slovenských.

Tomáš Cach

Cyklotrasy v okolí Spišskej Belej predstavil primátor Štefan Bieľak, ktorý inak vyzval na spoluprácu a vytvorenie spoločnej platformy medzi MVO a samosprávami pri presadzovaní zlepšovania cyklodopravy.

Štefan Bieľak Spišská Belá

Po obede pokračoval program workshopom Ako využiť kampane pre zlepšovanie udržateľnej mobility?

Štyria zástupcovia postupne ukázali akým spôsobom je možné propagovať udržateľnú mobilitu.

Jeremy  Simpson z REC hovoril o sile kampaní počas ETM v celej Európe ako aj fakte, že v posledných rokoch narastá počet miest, ktoré sa zapojili. Nás teší, že sa to deje aj na Slovensku.

Jeremy Simpson REC

Lowcostový prístup ukázal zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák, ktorý názorným spôsobom ukázal ako je možné vytvoriť efektívnu kampaň v samospráve.

Patrik Žák Trenčín

 Zatvorená ulica, zaujímavé akcie ako aj problémy, ktoré uzatvorenie sprevádzali to boli aktivity počas ETM v Trnave, ktoré predstavila Kristína Marošová – koordinátorka pre udržateľnú mobilitu MsÚ Trnava. 

Kristína Marošová Trnava

Erik Štefánek, národný koordinátor kampane z OZ Mám rád cyklistiku nám zase predstavil akým spôsobom prebehla národná a ojedinelá kampaň Na bicykli do obchodu.

Erik Štefánek OZ Mám rád cyklistiku

 

Následne sa realizoval workshop v  troch skupinách, kde si mohli účastníci vymeniť skúsenosti z kampaní, teda čo funguje, čo nie, čo pripravujú alebo čo ich inšpirovalo.

V poslednej sekcii prvého dňa Michaela Hefková z Rozbicyklujme Nitru hovorila aké lekcie by sme mali prevziať a naučiť sa z Velocity 2017 z Holandska.

Nasledovala prezentácia maďarskej spoločnosti Cycleme Bicycle Systems , kde je riaditeľ Balázs Fóti, predstavil skúsenosti s prevádzkovaním systému verejných bicyklov.

Partnerom konferencie bol aj Orbis Institute so svojim Bike Labom.  Bicykle upevnené v stojane roztočia elektromotor. Vzniknutá energia sa následne mení v cyklogenerátore na – už ďalej využiteľný – stabilný elektrický prúd. Ten sa využíva na poháňanie mixéra, vďaka čomu si účastníci mohli vybicyklovať miešané nápoje.

Orbis Institute a jeho Bike lab

Počas konferencie si mohli účastníci požičať bicykle od MSU Trnava, ktoré ich zaobstaralo 30 ako aj otestovať bicykle verejných bicyklov spoločnosti ARRIVA.

Arriva staff:-)

Taktiež počas oboch dní zamestnanci ukázali účastníkom riešenia cyklodopravy v Trnave.

Večer na radnici mesta prebehlo slávnostné odovzdávanie cien za ETM 2017, ktoré ocenila Slovenská agentúra životného prostredia. Mesta, ktoré tento rok vyhrali v jednotlivých kategóriách boli Skalica, Štúrovo,Trnava ako aj spoločnosť ARRIVA.

ocenení

Druhý deň konferencie odštartovala prezentácia prvého Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility mestského úradu Banská Bystrica a to Jánom Roháčom. Ide o zaujímavý a pilotný dokument , ktorý sa vypracoval pre konkrétneho zamestnávateľa v Slovenskej republike.

O problémoch  cyklistov v mestských križovatkách s poukázaním na zahraničné prístupy hovorila Ing. Anna Kollárová zo SZSI.

Anna Kollárová

Nasledovala prednáška Radeka Rangelova, Bimission, s.r.o. o možnostiach parkovania pre cyklistov, či už zo zahraničia alebo na Slovensku.

Radek Rangelov

Vzájomné ovplyvňovanie cyklistickej a pešej dopravy na úseku promenády Dunajského nábrežia v Bratislave predstavil Ing. Lisický z STU Bratislava, ktorý ale dosť rozčeril hladinu a vyvolal skutočne zaujímavú diskusiu o funkcii nábrežia a jeho riešení pre cyklistov a chodcov,tak aby nevznikali kolízne body.

Richard Lisický

V ďalšej sekcii predstavila výnimočný charitatívny projekt Kola pro Afriku Petra Mičková, pričom vysvetlila dôvod akým pomáha ČR africkej Gambii a to najmä deťom,aby mohli dochádzať z veľkých vzdialeností do škôl. Povedala aj o zapojením pilotného mesta Žilina, ktoré má poslať 70 bicyklov, pričom vyzvala prítomných aj na zapojenie z ostatných slovenských miest.

Petra Mičková

Cykloturistickú tému predstavil Jaroslav Juriga a to o potenciály Rieke Dunaj pre cykloturistov ako aj vodákov.

Radoslav Juriga

 

Zora Pauliniová z Cyklokoalície hovorila o svojich skúsenostiach s tým Ako zapojiť verejnosť do plánovania cyklodopravy, pričom ukázala rôzne príklady zo svojej praxe.

Zora Pauliniová

Posledná prednáška, ktorú prezentoval Marián Gogola (Žilinská univerzita, OZ MULICA) bola o Stratégii miest, ktoré to s cyklodopravou myslia vážne a porovnaním so stavom na Slovensku.

Marián Gogola

 

Na záver konferencie boli vyžrebovaní 3 účastníci, ktorí budú mať nasledujúci rok, konferenciu zadarmo. Samotný záver patril poďakovaniu mestu Trnava ako aj samotným organizátorom a partnerom konferencie s tým, že sa veľmi radi uvidíme opäť o rok.

Ďakujeme za záštitu všetkým partnerom menovite

 • Slovenskej agentúra Životného prostredia SR,
 • Ministerstvu Životného prostredia SR
 • Ministerstvu dopravy a výstavby SR
 • Mestu Trnava
 • OCIBB
 • Nadácii Ekopolis
 • Orbis Institute
 • OZ MULICA
 • ARIIVA
 • AKZENT
 • e-trnava.eu požičovňa e-bicyklov, e-kolobežiek, e-áut a nabíjacích staníc

Samotné prezentácie si môžete stiahnuť tu:

https://goo.gl/WQL5Ks

Fotky z konferencie (Martin Bolo):

https://photos.app.goo.gl/IwGM8MABs3JgNk5K2

https://photos.app.goo.gl/4XTByNcnqbYg81Pu2

 

1 thought on “Trnava sa stala počas Cyklokonferencie 2017 hlavným mestom cyklistiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.