Trnava pokračuje v zlepšovaní podmienok pre cyklistov a chodcov.

Na prelome mája a júna pribudli v Trnave ďalšie metre infraštruktúry pre cyklistov.

Text a foto: Marián Kasala, SCK Bicyglo Trnava

Tentokrát sú to ozaj len metre v dĺžke cca. 180 metrov v podobe spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov. Realizácia bola súčasťou komplexnej obnovy Mikovíniho ulice v úseku od kruhovej križovatky so Zelenečskou po Priemyselnú ulicu. Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov je k dispozícii od zrekonštruovaného mosta cez riečku Trnávka po už spomínanú Priemyselnú ulicu. Nie je to veľa metrov. Väčší zmysel tohto úseku bude predovšetkým po realizácii napojenia na Zelenečskú ulicu, ktorú by mal realizovať súkromný investor plánovaného nákupného centra Island. Tým vznikne bezproblémové napojenie až takmer po železničnú stanicu v širšom centre mesta. Pri moste cez Trnávku križuje nová cestička už existujúcu, ktorá vedie popri potoku. Cyklisti sa spoločne s chodcami popri riečke Trnávka dostanú od nemocnice do Modranky. Pre obyvateľov neďalekej miestnej časti Modranka je to kľúčové a jediné bezpečné spojenie, kadiaľ sa chodci a cyklisti môžu dostať z tejto miestnej časti do mesta, nakoľko je Modranka spojená s Trnavou iba štvorprúdovou rýchlostnou cestou R1. Cestička však nespĺňa aktuálne platné predpisy. Je plánované jej rozšírenie. Opäť ako to už je na Slovensku zvykom, všetko stojí a padá na majetkovom vysporiadaní pozemkov pod rozšírením cestičky. Veríme, že sa to Trnave v krátkom čase podarí vyriešiť a dočkáme sa tak pokračovania plnohodnotného koridoru pre cyklistov v peknom prostredí riečky.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska. 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk