Technický predpis pre cyklistov je spracovaný na 72%

Technický predpis pre cyklistov je spracovaný na 72%.  tento týždeň boli pridané oblasti:

Križovanie chodci – cyklisti

Priechody pre cyklistov

Cyklistické piktogramy

Koridory pre cyklistov

Priechod pre cyklistov

Križovanie chodec – cyklist

Nepriame odbočenie vľavo

Cyklistický trojuholník

Protismerný cyklistický pruh

 

Celkový obsah vypadá takto (čiernou silnou  spracované časti, šedou rozpracované)

Úvodná kapitola

1.1       Predmet technických podmienok (TP)

1.2       Účel TP

1.3       Použitie TP

1.4       Vypracovanie  TP

1.5       Distribúcia TP

1.6       Účinnosť TP

1.7       Nahradenie predchádzajúcich predpisov

1.8       Súvisiace  a citované právne predpisy

1.9       Súvisiace a citované normy

1.10     Súvisiace a citované technické predpisy a podmienky

1.11     Použité skratky

2          Názvoslovie

3          Výber cyklistickej komunikácie

3.1       Spôsoby vedenia cyklistov

3.2       Typ cestnej komunikácie

3.3       Funkčná úroveň cestnej komunikácie

3.4       Priestorové možnosti

3.5       Bezpečnosť cyklistických komunikácií

4          Návrhové parametre

4.1       Šírkové usporiadanie

4.2       Pozdĺžny sklon

4.3       Priečny sklon

4.4       Smerové oblúky

4.5       Rozhľadový pomery

 

TP nájdete tu

4.6       Výškový parameter

4.7       Návrhová rýchlosť

4.8       Povrchy cyklistických komunikácií

4.9       Podfarbenie

5          Typy cyklistických komunikácií

5.1       Cyklistický pruh v cestnej komunikácií

 5.1.1   Parkovanie pri cyklistickom pruhu

 5.1.2   Protismerný cyklistický pruh

 5.1.3   Napojenie a odpojenie na cyklistický pruh

5.2       Cyklistická cestička

5.3       Oddelenie chodcov a cyklistov

5.4       Koridor pre cyklistov

6          Vybavenie cyklistických komunikácií

6.1       Odstavné zariadenia pre bicykle

 6.1.1   Počty parkovacích miest

 6.1.2   Stojany na bicykel

6.2       Schodiskové žliabky pre bicykle

6.3       Kanalizácia

6.4       Cyklistické odbočívky

6.5       Osvetlenie

6.6       Cyklistické spomaľovače

7          Dopravné značenie

7.1       Zvislé dopravné značky

7.1.1   Smerové dopravné značenie

7.2       Vodorovné dopravné značky

 7.2.1   Priestor pre cyklistov

 7.2.2   Cyklistické šípky

 7.2.3   Cyklistický piktogram

 7.2.4   Cyklistický trojuholník

 7.2.5   Priechody pre cyklistov

7.2.6   Nepriame odbočenie doľava

7.3       Svetlená signalizácia

8          Dopravné situácie

8.1       Vyhradené pruhy pre autobusy a cyklistov

8.2       Vedenie cyklistov cez autobusové zástavky

8.3       Jednosmerné komunikácie

 8.3.1   Pomocou dopravného značenia

 8.3.2   Pomocou jednosmerného cyklopruhu

 8.3.3   Pomocou jednosmerného cyklopruhu a cyklokoridoru

 8.3.4   Pomocou obojsmerného cyklokoridoru.

 8.3.5   Ukončenie jednosmernej ulice s obojsmerným pohybom cyklistov,

8.4       Stykové križovatky

8.5       Priesečné križovatky

8.6       Okružné križovatky

8.7       Križovanie chodec – cyklista

2 thoughts on “Technický predpis pre cyklistov je spracovaný na 72%

  1. Cyklistické cestičky sa odporúča navrhovať s pozdĺžnym sklonom do 3 % v rovinatom teréne, do 6 % v pahorkatinovom teréne a do 8 % v horskom teréne.
   V prípade navrhovania pozdĺžneho sklonu väčšieho ako 3 %, sa odporúča dodržať hodnoty max. stúpania podľa tabuľky 6 týchto TP.
   Tabuľka 6 Doporučené max. dĺžky stúpania
   Pozdĺžny sklon % 4 5 6 7 8
   Max. dĺžka stúpania m 200 120 65 53 44

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.