Stavba roka sa blíži ku koncu – je nominovaný aj most Chucka Norrisa

Cyklomost slobody ale viac známi pod názvom most Chucka Norrisa je tatiež nominovaný na stavbu roka

_2__2013_jun_foto_pre_abf

Viacpoľový jednopodlažný most s hornou mostovkou, priehradový zavesený, pre cyklistov a peších s dilatačnými úsekmi 105 m (A)+180 m (A+SK)+90 m+60 m+90 m (SK). Dĺžka oceľového mostného objektu (m): 105,0+180,0+90,0 + 60,0 + 90,0 =525,0 m, šírka mosta medzi zábradliami: 4 m, výška mosta nad najvyššou plavebnou hladinou: 18,258 m, stavebná výška: 3,067 m (most nad riekou Morava).
Cyklomost slobody bol dlho očakávanou medzinárodnou stavbou, veľmi dobre prijatou verejnosťou a odborníkmi, realizovanou v chránenom území NATURA 2000, ponad hraničný neregulovaný tok rieky Moravy, na mieste pôvodného barokového mosta spájajúcim Schlosshof na rakúskej strane a Devínsku Novú Ves na slovenskej strane až do roku 1945. Splnil náročné požiadavky na inovatívne, efektívne a harmonické architektonické riešenie. Niveleta nad riekou rešpektuje dodržanie gabaritu pre plavbu lodí, prísne rakúske environmentálne požiadavky na návrh stavby a jej realizáciu v chránenom území na trase pôvodného barokového mosta. Tvorí ho extrémne náročná doposiaľ neoverená oceľová konštrukcia z hľadiska konštrukčného a stavebnotechnického riešenia inžinierskej stavby cyklomosta (rozpon hlavného mostného pola 120 m, dynamické posúdenie mosta z hľadiska vibrácií – návrh na inštaláciu kompenzátorov,… ). Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi premosťuje rieku Moravu, tvoriacu štátnu hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom a spája ju s rakúskym Schlosshofom (najväčší zámocký areál Rakúsko–uhorskej monarchie). Bol finančne podporený zo zdrojov EÚ – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. A dokázali to slovenský odborníci na extrémne náročnom území v medzinárodnej konkurencii. Výsledkom je táto nielen slovenskými odborníkmi uznávaná konštrukcia cyklomosta efektívneho tvaru, bio-dizajnu a symetrickej úspornej konštrukcie s veľkým rozponom nad riekou a malým nad inundáciou, svojím tvarom umožňujúcim plavbu lodí a zároveň na vrchole oblúka ponúkajúcim  pohľad na krásnu prírodnú panorámu, autentickú živú prírodu a pocit antigravitácie na vrchole oblúka nad úrovňou nosnej konštrukcie portálov na brehu rieky. Je promenádou vedenou v úrovni korún stromov lužného lesa, ktorého charakter sa mení podľa ročných období, so spodnou hranou trámu nad úrovňou storočnej vody. Spodné časti opôr sú betónové tak, aby nebola oceľ vystavená vode a ľadochodom. Je postavený v pôvodnej trase barokového mosta, ktorý na brehu pozostával z klenbových mostov, nad hlavným tokom rieky z nízkovodného dreveného mosta, ktorého časť v dĺžke 108,3 m (5 pôvodných klenbových mostov a časť pôvodnej hrádze) bola na  rakúskej strane rakúskym partnerom v rámci projektu Cyklomost obnovená.
Most má 5 dilatačných celkov. Technologické riešenie premostenia, subtílna, oceľová, neobvyklá konštrukcia, doteraz neoverená, s veľkým rozponom nad riekou 120 m, náročná na výrobu aj montáž v chránenom území a na kompenzáciu kmitov.
Pri prvých návrhoch premostenia bola overovaná drevená konštrukcia. Stavba vznikla na základe veľkého množstva spracovaných a overovaných variantov, výpočtov, analýz, veľkej obetavosti a nasadenia jednotlivých tvorcov, projektových koordinátorov, výrobcov, montážnikov a realizátorov.

hlasovať môžete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.