Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov v Žiari nad Hronom – 1.časť

Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov v Žiari nad Hronom – 1. časť alebo aj značkovo.

Ale poďme pekne po poriadku….

O novej cyklotrase sa na rôznych stránkach napísalo dosť už, ale osobné pozretie je vždy najzaujímavejšie.

V rámci obhliadky sme sa venovali trase od cesty I/9  v smere na Prievidzu až po námestie.

Na začiatok zopár základných postrehov:

  1. Ako návštevník som vôbec nevedel, kde tá trasa začína a kam ma vedie. Vôbec nikde nebolo smerové značenie, ktoré by naviedlo, že tadeto sa dostanete na námestie či ešte ďalej. Chýba navádzanie.
  2. Všetky značky sú osadené vo veľkosti základného rozmeru, čo je priamy rozpor oproti STN (018020 – dopravné značky) ale aj TP (Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry). Okrem toho by osadenie zmenšeného rozmeru prinieslo ušetrenie cca 10€ za jednu značku x cca 30 = 300€.
  3. Všetky piktogramy a šípky na zemi sú úplne v rozpore s TP a všetky by mali byť reklamované. Vidno, že ten, čo to striekal, má iba jednu šablónu už 20 rokov a nechce sa mu vyrábať novú.

Opis:

Cyklotrasa začína dosť čudne. Nie je prepojená na cestu  I/9, ale začína pri troch výškových panelákoch. Nikto sa teda nedostane na hlavnú cestu, aby pokračoval na ceste smer Prievidza, resp. aby pokračoval  smerom od  Prievidze mimo hlavnej cesty. Nie je tam žiaden priechod pre cyklistov s napojením.

Cyklotrasa teda začína, či končí na hlavnej ceste. Asi sa niečo nedomyslelo.

Ďalším problémom je nefunkčnosť mestskej polície.  Aj keď je na ceste vyznačený cyklokoridor, parkujú tam vozidlá a cyklisti ich musia obchádzať.  Autá porušujúce zákon nikto nepokutuje. Dobré riešenie sa teda stalo úplne nefunkčným. Mimochodom, pri obhliadke sa zistilo, že asi 5 min odtadiaľ bolo poloprázdne parkovisko.

Riešenie územia je výborné. Podfarbenie koridoru sa však deje len v mieste značiek, nie v rámci celého smeru. Ide o to, aby nedošlo k zámene s cyklistickým pruhom. Ušetrila by sa v tomto prípade suma cca 1000 €.

Cyklotrasa pokračuje na spoločný chodník pre chodcov a cyklistov. Na komunikácií chýba vyznačenie koridora až po napojenie na  spoločný chodník. Taktiež, ako sa spomínalo, cyklisti nevedia, že majú odbočiť a kde sa dostanú.

Následne koridor  pokračuje po ulici Bernolákova až na ulicu Svitavská. Rôzne križovanie je riešené podfarbením. Na tom by nebolo nič zlé, len keby to nebolo nastriekané tak tenko, že úplne vidno podklad. Nie je teda splnená základná požiadavka – či už odolnosti, ale aj šmykľavosti. Ide o porušenie STN ako aj TP.  Mesto to bude musieť čochvíľa obnoviť. Keby to urobili poriadne, ušetrili by cca 1000 € za obnovu na všetkých podfarbeniach.

Na Svitavskej pokračuje cestička samostatnou cestičkou.

Treba vyzdvihnúť výborné zníženie obrubníkov.

Ani tu sa nevyhlo nezmyselným značkám o ukončení cyklistickej cestičky. Toto sa naprik mnohým výzvam stále deje. Je to vyslovene nepotrebná značka, vyhodené peniaze. Navyše, v tomto prípade je značka umiestnená  priamo v cyklistickom pruhu.

Veľmi oceňujeme, že sa rozšírila cestička pre cyklistov a teda neprišlo k výhovorkám “to sa nedá”.

Pomaličky sa dostávame do “skúšobne trpezlivosti cyklistov”.

Začína to niečím ako priechodom, alebo čo to je. Nielenže priechod mohol byť vedený rovno a napriek tomu je zahnutý do oblúka, ale je tam “niečo” vyznačené. No posúďte sami.

Toto nespĺňa vôbec, ale vôbec nič. Okrem toho sú tam umiestnené dezinformačné značky o polohe priechodov pre vodičov.

Nuž, vypadá to tak, že projektant správne navrhol priechod priamo, avšak niekto si zmyslel, že ho posunie, a nedomyslel to. Pravá ruka nevie čo robí ľavá.

Cyklotrasa pokračuje spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov až na ulicu Štefana Moyzesa. Na tejto trase nájdete znova kombináciu značiek, ktorá je v priamom rozpore so zákonom o cestnej premávke. Ide o vyznačenie priečneho pohybu cyklistov. Táto značka má vo vyhláške priamy opis, ako a  pod čo sa môže umiestňovať. Nie je ani jasné, načo tam vôbec je, keď samotná značka informuje o tom, čo tam je. Ďalej, značka “spoločná cestička” v tomto prípade nemá žiadny význam, keďže značka je umiestnená na chodníku. Ak už chceli informovať o tom, že tadiaľ ide spoločný chodník pre chodcov a cyklistov,  stačilo použiť vodorovné značenie. Tieto značky musia byť odstránené, keďže sú v rozpore so zákonom.

 

Po ulici Štefana Moyzesa pokračuje cyklotrasa až na námestie. Vedenie je správne, avšak dopravné vodorovné značenie bude musieť byť čoskoro obnovené. Ale oceňujeme aspoň, že je správne.

Cyklotrasa končí napojením na námestie.

Záver:

Cyklotrasa je z hľadiska šírkových a smerových pomerov navrhnutá správne (až na jeden presun priechodu pre cyklistov). Chýba napojenie na cestu I/9, čo je spolu s nefunkčnosťou mestskej polície a jej riešenia bezpečnosti chodcov a cyklistov, významným nedostatkom.

Avšak čo sa týka prevedenia a riešenia dopravného značenia, to je strach a hrôza. Cyklotrasa obsahuje množstvo nedostatkov, kde bude musieť mesto vynaložiť množstvo finančných prostriedkov či už na obnovu, ale aj na údržbu i odstránenie dopravného značenia, ktoré už raz zaplatilo.

Tak ako vždy, aj tu môžeme očakávať vyhováranie sa, kto za to môže, systém “ja nič, ja muzikant”, či všetko je v poriadku. A to na úkor cyklistov. Treba si uvedomiť, že toto niekto podpísal, niekto opečiatkoval a niekto schválil.

Určite sa pôjdeme pozrieť aj na druhú časť cyklotrasy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.