Sľuby primatorov v oblasti cyklistickej dopravy na najbližšie 4 roky

Prinášame vám zoznam primátorov (o ktorých vieme) so sľubmi ohľadom cyklistickej dopravy:

Banská Štiavnica: Vytvoríme projekt prímestských lesov v lokalite Červená studňa až Veterné sedlo s prepojením na projekt bežkárskych tratí, cyklotrás a bežeckých trás a turistických chodníkov v súlade s týmto projektom dobudujeme oddychové a vyhliadkové miesta pri týchto trasách”

Bardejov: Rozširovanie siete cyklotrás.

Čadca: Vytvoríme ucelený systém cyklotrás – vyznačíme a vybudujeme trasy pre cyklistov v súčinnosti s projektom „Strieborná Kysuca“”.

Detva: Budeme pokračovať v budovaní cyklistickej cestičky z amfiteátra k železničnej stanici.

Humenné: Projekt výstavby cyklotrás je pripravený v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu. Na jeho realizáciu požiadame financie z eurofondov v programovacom období 2014 – 2020. Prepojíme existujúce a nové cesty pre bicykle na regionálne cyklotrasy. Lokalitu Gaštanová – Dubník na … premeníme na oddychovú a relaxačnú zónu s parkom a cyklotrasou…”

Komárno: Komárno leží pri medzinárodnej cyklotrase EuroVelo 6. Vďaka vývoju za posledné roky je možné pohodlne jazdiť na bicykli na východ a na sever od mesta, avšak spojenie medzi Komárnom a jeho najväčšou mestskou časťou, Novou Strážou ešte chýba, a preto dodnes treba jazdiť po kamenistej hrádzi alebo medzi uháňajúcimi autami. Rovnako chýbajú cyklistické infraštruktúry v intraviláne mesta.  Budeme iniciovať rokovanie v záujme výstavby chýbajúcej cyklotrasy Komárno-Nová Stráž-Číčov. V intraviláne mesta vytvoríme cyklistické dopravné koridory. V rámci mesta vytvoríme pre cyklistov odpočívadlo, kde si budú môcť oddýchnuť, prípadne vykonať aj menšiu údržbu.

Košice:  V najbližších dvoch rokoch pribudne 40 kilometrov nových cyklotrás.

Levice:Budem podporovať vybudovanie cyklotrás z oblastí hromadnej bytovej zástavby do priemyselných zón a k nákupným strediskám.

Levoča Dobudujeme cyklistické chodníky v meste a okolí”

Liptovský Mikuláš: Hlavný ťah pre mesto musí byť priepustnejší ale najmä bezpečnejší pre chodcov a cyklistov. Dopravné zmeny budeme robiť iba po dohode s občanmi. “

Lučenec: Do konca volebného obdobia presadím vybudovanie cyklotrasy Lučenec – Halič.

Malacky: Ponúkam projekty sprístupnenia lesoparkov a výstavbu inline a cyklo rekreačných chodníkov.

Martin Budeme budovať nové cyklotrasy a s cyklotrasou spojíme Martin s priemyselnou zónou v Sučanoch. Taktiež cyklotrasou prepojíme Martin s Priekopou a Vrútkami. Nábrežie rieky Turiec premeníme na oddychovú zónu s cestou pre korčuliarov.

Michalovce, 1. Budeme pokračovať v značení a v prípade získania externých finančných prostriedkov, o ktoré sa budeme usilovať, aj v budovaní mestských cyklotrás. 2. Budeme podporovať aktivity KSK a okolitých obcí, ktoré povedú k vzniku cyklotrás v regióne, osobitne Zemplínskej cyklistickej magistrály.”

Modra: Vybudovanie cyklotrás, súvisiaceho mobiliáru a bežkárskych tratí.

Nitra: Výstavba cyklotrás a ďalších športovísk.

Piešťany: “Budem sa usilovať, aby sa pokračovalo v realizácii nových cyklochodníkov s prepojením južnej časti mesta so severnou pre bezpečný presun na bicykli.”

Poprad:  Zokruhovanie cyklochodníka.”

Prešov: ” „Cyklistom každodennú bezpečnú jazdu“ Vybudujem modernú cyklistickú infraštruktúru. Bicykel sa stane každodennou alternatívou pre dopravu v meste.

Šaľa:Vybudovanie cyklotrasy Šaľa – Duslo, spolupráca pri oprave asfaltového povrchu hrádze.

Stará Ľubovňa: Nasledujúce programové obdobie Európskej únie nám dáva poslednú šancu na budovanie cyklotrás pre široké masy ľudí. Pôvodná cyklotrasa do Vyšných Ružbách už dávno nevyhovuje ani základným požiadavkám a je na ňu neustále počuť kritiku. Mojím cieľom je v spolupráci s okolitými obcami vybudovať cyklotrasu s asfaltovým povrchom minimálne na trase Stará Ľubovňa – Hniezdne s možným napojením na Vyšné Ružbachy a Chmeľnicu. Táto trasa môže vynikajúco slúžiť aj pre ľudí cestujúcich za prácou na bicykli do Starej Ľubovne. Cyklodoprava ako alternatíva ku motodoprave bude rovnako podporovaná z Európskych peňazí a je potrebné byť na to pripravený a využiť túto možnosť. Cyklisti, mamičky s kočíkmi, či korčuliari potrebujú v Starej Ľubovni a okolí miesto na svoje aktivity!

Spišská Nová Ves: Podstatne rozšírime sieť cyklotrás, cyklochodníkov … v meste

Topoľčany: Napojenie mesta Topoľčany na 80 km vybudovaných cyklotrás Považského Inovca, vytvoriť cyklomapy regiónu.

Trenčín: “Vybudovať cyklotrasy a napojiť ich na medzinárodné cyklistické koridory.”

Turčianske Teplice: Vyznačíme cyklochodníky v meste a vybudujeme nové cyklotrasy v regióne.”

Zvolen: ” Vybudovanie skutočnej a funkčnej cyklotrasy Sekier – mesto a budovanie širokej siete cyklotrás.”

Žiar nad Hronom: V spolupráci s okolitými obcami vytvoriť projekty na cyklotrasy a uchádzať sa o dotácie na tieto projekty. Spojiť Lutilu a Žiar cestou pre cyklistov. Vyhradíme cyklotrasy aj na komunikáciách v meste. “

Žilina: – budovanie ďalších cyklotrás v meste;– odbremenenie centra mesta od automobilovej dopravy;– sofistikované požičovne bicyklov na mnohých miestach;– prepojenie mestských   a krajských cyklotrás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak o nejakých “sľuboch” viete dajte nám vedieť doplníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.