Slovensko investuje 100 mil.Euro do cyklodopravy

Tento týždeň sme publikovali rôzne príklady financovania cyklistickej dopravy z Holandska alebo Belgicka.

Sme radi, že sa naša vláda rozhodla podporiť cyklodopravu sumou 100 mil.Euro, čo je najviac v histórii financovania, uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Je to plán, ktorý reaguje na tzv. EU Recovery plan – Plán obnovy po Covid kríze, ktorý chce financovať Európska únia s cieľom vytvorenia udržateľného spôsobu života.

Prvý návrh,korý počítal iba s investíciami do železničnej dopravy bol po kritike prepracovaný a objavila sa tam podpora cyklodopravy, najmä po kritike neziskového sektora.

100 mil.Euro je skutočne veľa a v prepočte predstavuje približne 18 Euro na obyvateľa, čím sa radíme do krajín, ktoré to s finančnou podporou cyklodopravy myslia vážne.

Veľmi zjednodušene možno povedať, že by sa dokázalo za túto sumu postaviť napríklad 100 km nových cyklocestičiek. Tých kilometrov bude asi menej, ak by sa fiancie použili aj na podporné aktivity rozvoja cyklodopravy ako napr. výkup pozemkov pod cyklotrasami, propagácia, maerketing a pod.

Dôležité je však,aby sa peniaze minuli zmysluplne a najmä tam,kde skutočne chceme riešiť problémy s udržateľnou mobilitou.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk