Seminár o TP085 v Trenčíne a v Bratislave

Cykloplatforma Slovenska pripravila ďalšie semináre o projektovaní cyklotrás

Text a foto: Juraj Hlatký, SCK Podolie, Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

V rámci Cykloplatformy sa uskutočnili 8. a 15. 11. 2019 v ďalšie z ôsmich seminárov k aktualizovaným Technickým podmienkam TP 085 „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“.

Miestom konania v trenčína 8. novembra bola zasadačka na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Lektorom bol spracovateľ TP aj ich Ing. Radovan Červienka. Stretnutie moderoval Ján Roháč, na príprave sa podieľal krajský NGO cyklokoordinátor Dr. Juraj Hlatký. Na seminári sa zúčastnilo 24 ľudí. K nim patrili jednak zástupcovia TSK, ktorí sa venujú problematike, ďalej zástupcovia krajskej dopravnej polície, ako aj viacerých okresných dopravných policajtov, zástupcovia miest Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Dubnica, Prievidza, Kysucké Nové Mesto, ako aj niekoľko projektantov.

Predmetom seminára bola najmä prezentácia zmien v aktualizovaných TP085, ale aj celkovo problematika využívania TP085 v praxi. Ide napríklad o možnosť zriaďovania cyklopruhov na cestách 1. triedy, nové riešenia napájania cyklistických komunikácií na cestné komunikácie, nové pravidlá pre parkovanie bicyklov, nové vodorovné značenie, niektoré nové doplnkové vybavenie cyklotrás a pod. 

Po prezentácii nasledovala konštruktívna diskusia nielen k TP 085, ale aj k pripravovaným zmenám v novej vyhláške o dopravnom značení. Silne diskutovanou otázkou bolo navrhované zrušenie cyklokoridoru s cyklopiktogramom.

Seminár v Bratislave sa konal 15. novembra na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Bol určený najmä pre odborníkov z radov projektantov, policajtov a zástupcov miest a mestských častí z Bratislavského kraja.

Úvodné slovo zaznelo od národného cyklokoordinátora Petra Klučku a Jána Roháča, ktorý stretnutie aj moderoval. Lektorom semináru bol opäť spracovateľ TP Radovan Červienka.

Prezentácia zmien v aktualizovaných TP085 bola obohatená najmä o možností aplikácie riešení v praxi, čo je v konečnom dôsledku to najpodstatnejšie. Aktualizácia sa dotkla tém ako napríklad zriaďovanie cyklopruhov, napájania a križovania cyklistických komunikácií, pravidiel pre parkovanie bicyklov a najmä najviac diskutovaným zrušením cyklokoridoru s použitím cyklopiktogramu.

Veríme a držíme palce, aby samotná aktualizácia TP 085 splnila svoj účel. Nielen v Bratislavskom kraji, ale na celom Slovensku bude intenzívnym tempom vznikať užitočná a bezpečná cyklistická infraštruktúra.

Semináre sa konali už v siedmych krajoch Slovenska, posledný bude 27. novembra v Trnave pre účastníkov z celého Trnavského samosprávneho kraja. 

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk