Seminár o cyklodoprave a cykloturistike v TSK

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 7. mája 2013 schválila návrh Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. Schválením stratégie a jej uplatnením v praxi sa nastavili systémové kroky postupného uplatňovania aktivít cyklistov v širokom rozsahu tak, ako je to zvykom v ostatných vyspelých krajinách. O doterajších skúsenostiach, ale aj o pripravovaných zámeroch a integrácii cyklistickej dopravy s ostatnými druhmi dopravy prezentovali prednášajúci na historicky prvom cykloseminári v TSK, ktorý organizoval odbor dopravy TSK v utorok 18. marca v priestoroch úradu.

Seminár otvoril podpredseda TSK Richard Takáč. Vo svojom príhovore zdôraznil, že jednou z priorít vedenia TSK je aj rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. Regionálny cyklokoordinátor Matej Tinka,  zamestnanec odboru dopravy TSK, priblížil silnejšie i slabšie stránky rozvoja cykloturistiky v Trenčianskom kraji. Prítomným priblížil model financovania cyklodopravy a cykloturistiky z európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne, formou tzv. viaczdrojového spolufinancovania. Zmapovaných je tu cca 1400 km cykloturistických trás, existujúci vodný kanál Váhu a jeho hrádza sú predpokladom prepojenia viacerých miest a obcí. Slabou stránkou je absencia koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v kraji, cyklistickej infraštruktúry a cykloturistického značenia.

Téma cyklotrás patrí medzi významné rozvojové projekty Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súčinnosti s obcami, mestami, mikroregiónmi, združeniami miest a obcí, miestnymi akčnými skupinami, oblastnými organizáciami cestovného ruchu a dotknutými orgánmi štátnej správy jej bude vedenie TSK v najbližších rokoch venovať veľkú pozornosť.

Trenčiansky kraj má výborné podmienky pre rozvoj cykloturistiky a napríklad projekt Vážskej cyklotrasy, ktorý spája náš kraj s Trnavským, Žilinským a Zlínskym krajom a o ktorom predseda TSK Jaroslav Baška hovoril v predchádzajúcich mesiacoch, má oveľa širšie než spoločensko-športové poslanie. Mohol by vytvoriť pracovné miesta nielen počas realizácie, ale aj po jeho sfunkčnení. Práve na takéto aktivity sa otvára priestor pri čerpaní financií z EÚ v programovacom období 2014-20. Na chrbticový projekt Vážskej cyklotrasy sa budú môcť pripojiť miestne cyklotrasy, či už smerom na Zlínsky kraj alebo hornú Nitru.

O implementácii Národnej stratégie cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR hovoril ďalej národný cyklokoordinátor Peter Kľučka z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho  rozvoja SR – Inštitútu stratégie. Prítomných informoval o materiáli, ktorý  pod názvom  Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike schválila vláda 15.januára 2014. Znamená to zriadenie samostatného programu v rozpočte MDVRR SR – Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky od 1.1.2015 a možnosť uplatňovať si od roku 2015 každoročne v štátnom rozpočte čiastku v objeme 10-15 mil. € (2-3 €/obyvateľ/rok) na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Stabilný dotačný mechanizmus na prerozdeľovanie financií je určený oprávneným žiadateľom (VÚC, mestá, obce, združenia obcí a občianske združenia).

Cyklistickú dopravu v Žiline priblížila Soňa Šestáková z Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Jej inšpiratívna prednáška bola zameraná na podrobnejšie aktivity realizovaných projektov cyklistickej infraštruktúry a ich mapovania vo vybraných mestách v rámci projektu Central MeetBike a mesta Žilina.

O projekte cyklotrasy v meste Trenčín Juh – centrum prednášal predseda občianskeho združenia Fialka Marián Rendek. Ďalej predstavil projekt cyklolávky Obec Zamarovce – Trenčín (Ostrov) a zámer osadenia troch cyklostojanov s prístreškom v meste Trenčín.

Blok zameraný na cykloturistiku otvoril Juraj Hlatký – predseda Slovenského cykloklubu. Informoval o aktivitách ostaných samosprávnych krajov, ktoré v spolupráci so Slovenským cykloklubom obnovili a rozširovali cykloturistické značenie na svojom území. Zdôraznil, že systematické obnovenie cykloturistikého značenia má mnoho výhod pre daný samosprávny kraj.

Regionálny cyklokoordinátor v Bratislavskom samosprávnom kraji Ladislav Findl svojimi prednáškami ukázal, ako napreduje Bratislavský kraj budovaním cykloturistických trás a aj realizovaním cyklistických komunikácií v samotnom meste Bratislava.

Blok prednášok  ukončil Miroslav Kadlíček z odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu v Trnave prezentáciou o cyklistickej doprave v tomto meste. Záver podujatia patril diskusii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.