Seminár Cyklistická infraštruktúra v Trenčíne bola uspešná

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval 7. mája 2014 v organizovaní odborných konferencií, tentoraz na tému cyklistická infraštruktúra. Partnermi konferencie boli Mobile 2020, Central MeetBike, Central Europe, regionálne environmentálne centrum a Výskumný ústav dopravný.

Stretnutie otvoril podpredseda TSK Richard Takáč v zastúpení predsedu. Okrem iného uviedol, že cieľom kraja je vybudovanie Vážskej cyklotrasy. Začína sa s prípravou podkladov pre vysporiadanie pozemkov. Projekt by mohol byť ukončený do troch rokov.

Témami stretnutia vedúcich predstaviteľov TSK, miest, dopravných inžinierov a oslovených projektových ateliérov bolo zhrnutie výsledkov projektu Mobile 2020 v 11 krajinách za 3 roky trvania, európsky rozmer rozvoja cyklodopravy v strednej a východnej Európe, možnosti vývoja mestskej cyklodopravy a financovania, ktorú priblížila Simona Nadášiová.

Konferencia pokračovala veľmi zaujímavou prednáškou Ing. Radovana Červienku – Technický predpis „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“ a súvisiace právne normy. Ing. Miroslav Kadlíček vo svojej prednáške priblížil realizáciu cyklistickej infraštruktúry v meste Trnava. Prvý blok prednášok zakončil Michal Malý z Cyklokoalície Bratislava, v ktorej predstavil Cyklistickú dopravu v meste Bratislava.

Integrácia cyklistickej dopravy do územného plánovania v Bratislavskom samosprávnom kraji bola témou prezentácie Ladislav Findla, cyklokoordinátora v Bratislavskom samosprávnom kraji. Prezentácia Ing. Jaroslava Semančíka z OZ Bysricykel v Považskej Bystrici na tému integrácia cyklodopravy do súčasného mesta bola bodkou za informáciami v oblasti cyklistiky.

Na záver regionálny cyklokoordinátor v Trenčianskom samosprávnom kraji Ing. Matej Tinka informoval o investičných zámeroch v oblasti cyklistickej dopravy v Trenčianskom samosprávnom kraji a možnosti ich financovania.

Viac ako 50 poslucháčov získalo v kongresovej sále TSK nové informácie z oblasti cyklistiky. A nielen tej, ktorú vnímame ako súčasť nášho aktívneho trávenia voľného času. Cyklisti v iných štátoch, hlavne v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Dánsku a iných, už dávno vytlačili z miest automobilovú dopravu. Šľapať v sukni alebo v obleku do práce nie je žiadnou výnimočnosťou. K vytvoreniu zázemia pre cyklistickú verejnosť a cyklodopravu však ešte bude potrebné prejsť pár cyklokilometrov.
Prednášky nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.