Seminár cyklistická infraštruktúra v Košiciach

Včera sa uskutočnil v priestoroch Košického samosprávneho kraja ďalší zo série odborných seminárov zameraných na cyklistickú infraštruktúru. Seminár v Košiciach bol súčasťou série odborných seminárov realizovaných Výskumným ústavom dopravným, a.s. (v spolupráci s ďalšími partnermi) v rámci medzinárodného projektu Central MeetBike (financovaný z programu Central Europe, z ERDF). Tieto semináre sú inšpirované nemeckou bicyklovou akadémiou, ktorá vzdeláva pracovníkov miestnych samospráv, ale aj dopravných inžinierov, urbanistov, architektov, políciu a ďalších kľúčových hráčov o najnovších trendoch, prístupoch a poznatkoch z oblasti integrovaného rozvoja cyklistickej dopravy. Hlavnou myšlienkou seminárov je teda vzdelávať a inšpirovať našich kompetentných pracovníkov mestských úradov o tejto problematike a dať im priestor na vzájomnú výmenu skúseností, na zdieľanie svojich nápadov, ale aj riešenie problémov v súvislosti  s vytváraním lepších podmienok pre cyklistov.

P2270218

Podujatie v Košiciach bolo zamerané na projektovanie cyklistických komunikácií v mestách a ich monitoring. Predstavili na ňom prvý a zatiaľ jediné Technické podmienky pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. Tieto TP už prešli schvaľovacím procesom na Slovensku a v súčasnosti sú na schválení v centrálnych orgánoch Európskej únie. Účastníci sa venovali aj mapovaniu stavu existujúcej cyklistickej infraštruktúry vo vybraných mestách na Slovensku, ku ktorým patrili aj Košice a Spišská Nová Ves. Prehľad mapovaných miest sa nachádza aj na našej stránke v sekcií cyklistické komunikácie.

Výskumný ústav dopravy v súvislosti s prijatou Národnou cyklostratégiou v roku 2013 mapoval cyklistickú infraštruktúru vo vybraných desiatich mestách Slovenska. V Košickom samosprávnom kraji sa robil terénny prieskum v Košiciach a Spišskej Novej Vsi. Cieľom aktivity bolo zistiť stav a dĺžku existujúcej líniovej cyklistickej infraštruktúry v meste (presné GPS zameranie cyklotrás, evidencia vybraných parametrov – šírka, povrch, dopravné značenie, nedostatky, pozitíva).

V Košiciach bola zmapovaná cyklistická sieť v celkovej dĺžke niečo cez 26 km a v Spišskej Novej Vsi v dĺžke necelých 3 km. Košice sa v dĺžke mestských cyklotrás zaradili na druhé miesto za Bratislavu. Avšak pri zohľadnení počtu obyvateľov, ktorým majú cyklotrasy slúžiť (tzv. cyklistický index vyjadrený v kilometroch cyklotrás na tisíc obyvateľov), či pri zohľadnení dĺžky cyklotrás na rozlohu mesta (tzv. index hustoty mestských cyklotrás vyjadrený v km/km²) už Košice také dobré umiestnenie nedosahujú, sú na 7. a 6. mieste z celkovo desiatich miest. V Košiciach prevláda segregácia cyklistickej infraštruktúry. Väčšina mestských cyklotrás je vedených mimo hlavného dopravného priestoru po samostatných chodníkoch či spoločných cestičkách pre chodcov a cyklistov a to až v 96 percentách. Zvyšnú infraštruktúru tvoria pruhy a pásy na vozovke, ktorých dĺžka je v sumáre necelý 1 km (t.j. 4 % z celkovej dĺžky mestských cyklotrás).

Košický samosprávny kraj pokračuje v aktivitách súvisiacich s podporou cyklistickej mobility. „Pripravujeme projekt v rámci Nórskeho finančného mechanizmu na vypracovanie siete diaľkových cyklomagistrál, ktorý bude navrhnutý s ohľadom na dopravnú obslužnosť územia. Pracujeme aj na dvoch diaľkových cyklomagistrálach Eurovelo 11 a cyklomagistrála Zemplín (Zemplínska šírava – Tokaj),“ dodáva Adriana Šebešová.

P1010648 P1010654

V rámci seminára bola odovzdaná aj hlavná cena pre víťazku videosúťaže v rámci projektu Mobile 2020. Hlavnou cenou bol samozrejme bicykel. Víťazné video:

Prednášky:

Mobile 2020 (Simona Nadasiova, REC)

Central MeetBike (Ing. Soňa Šestáková, Výskumný ústav dopravný, a.s.)

Technický predpis „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“ a súvisiace právne normy (Ing. Radovan Červienka. Dopravoprojekt, a.s.)

Trnavská cyklodoprava (Ing. Marián Novák, mesto Trnava)

Mapovanie mestských cyklotrás v Košiciach a Spišskej Novej Vsi (Ing. Soňa Šestáková, Výskumný ústav dopravný, a.s.)

Cyklodoprava v Michalovciach (Ing. Anna Mrázová, Ing. Juraj Berilla, mesto Michalovce)

Fotografie.

Možnosti zavedenia IDS vo Východnom funkč. regióne v období 2014-2020 (Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj)

Seminár bol podporený z troch projektov. Popri spomínanom projekte Central MeetBike, to bol projekt ACCEESS2MOUNTAIN financovaný z programu Európskej únie „Juhovýchodná Európa“ realizovaný Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a projektu Mobile 2020.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.