Rotterdam uzatvorí vybrané križovatky do konca augusta pre autá

V obvode Oude Westen mesto Rotterdam uzatvorí od 30.4 do konca augusta tohto roka vybrané križovatky pre automobily.

Cieľom je vytvoriť jednak viac priestoru pre bicykle a peších ako aj minimalizovať tranzit cez vybranú štvrť, keďže podľa analýz radnice, tieto autá nepochádzajú z týchto rezidenčných oblastí.

Opatrenie nazvali ako Test budúcnosti Rotterdamu.

Medzi ďalšie opatrenia patrí úprava organizácie dopravy na moste Erazma, kde taktiež cyklisti a peší budú mať viac priestoru.

Podobne chcú uzavrieť jeden pruh v tuneli Maas, ktorý bude slúžiť iba pre vozidlá hasičov, rýchlej záchrannej služby apod.

Ďalej urobia opatrenia pre bezpečné základne školy,tak aby žiaci mohli chodiť do škol na bicykli alebo peši samostatne a nie na aute.

Každé z opatrení má iný čas trvania a slúži na preverenie konceptu dopravy v Rotterdame.

Sú to opatrenia z nového mobilitného plánu Rotterdamu, ktorý má za cieľ minimaliziovať tranzitnú dopravu v rezidentských štvrtiach a zlepšiť mobilitu v Rotterdame.

zdroje: https://www.rijnmond.nl/nieuws/194909/Gemeente-Rotterdam-pakt-sluipverkeer-Oude-Westen-aan https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/test-de-toekomst/

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk