Rekordná účasť v kampani Európsky týždeň mobility 2019

Do kampane sa celkovo zapojilo 3003 miest. Koľko z nich bolo zo Slovenska? 

Text a foto: Andrea Štulajterová, národná koordinátorka ETM, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Do Európskeho týždňa mobility (ETM) sa tento rok zapojilo 50 krajín, 3003 miest, z toho 58 bolo zo Slovenska, čím bola prekonaná účasť v histórii organizovania tejto kampane.

ETM sa koná každý rok od 16. do 22. septembra už od roku 2002. Táto európska iniciatíva nabáda obce a mestá , aby zaviedli a podporovali trvalo udržateľné dopravné opatrenia, vyzvali ľudí, aby nechali autá doma a na presuny si vyskúšali aktívnejšie formy dopravy. ETM predstavuje pre samosprávy aj príležitosť prezentovať, aké trvalé opatrenia už zaviedli vo svojich sídlach a aké v krátkej dobe plánujú realizovať, aby obyvateľom vytvorili kvalitné, bezpečné a atraktívne podmienky pre pohyb peši, na bicykli, alebo verejnou dopravou. ETM je aktuálne najrozšírenejšia kampaň na podporu udržateľnej mobility, ktorá už dávno prekročila hranice Európy, nakoľko sa do nej už zapájajú  aj mestá z iných kontinentov, vytvára naozaj širokú platformu na zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi zapojenými sídlami a zrejme aj preto stúpa každý rok počet registrovaných samospráv, organizácií a inštitúcií, ktoré sa tak navzájom môžu inšpirovať, motivovať a vymieňať si cenné skúsenosti.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), zastrešuje túto kampaň od r. 2014 na národnej úrovni, motivuje mestá zapojiť sa do kampane, poskytuje zapojeným mestám metodické poradenstvo pri príprave programu, ako aj pomoc a podporu pri propagácii. „Môžem konštatovať, že po šiestich rokoch koordinácie kampane na národnej úrovni mestá na Slovensku stále viac a viac začínajú chápať základné princípy udržateľnej mobility. Je príjemné sledovať, ako z roka na rok pribúdajú registrované mestá a organizované podujatia. Aj zrealizované trvalé opatrenia sú každý rok kvalitnejšie a efektívnejšie a nie je to už len o „MHD zadarmo“, alebo deklarovanom plánovaní rozvoja „udržateľnej mobility“, ako to bolo v začiatkoch.“ (Andrea Štulajterová, poverená SAŽP koordináciou kampane na Slovensku).

Tento rok sa do kampane na Slovensku zapojilo 58 samospráv. Väčšinou to boli samosprávy, ktoré sa do kampane zapájajú už pravidelne, ale pridali sa k nim ďalšie. Medzi dlhodobo aktívne mestá, ktoré systematicky napredujú k udržateľnej mestskej mobilite, patrí Trnava, Žilina, Trenčín, Martin, Banská Bystrica i menšia Moldava nad Bodvou. Je zrejmé, že podujatia v nich už nie sú len jednorazové eventy a že ich forma a prevedenie majú širší pozitívny dopad na zvyšovanie povedomia a šírenie osvety o benefitoch ekologických foriem dopravy pre mesto a jeho obyvateľov. Veľkú výhodu majú aj samosprávy, ktoré majú na svojom území aktívne neziskové organizácie a spolupracujú s nimi nie len počas kampane, ale počas celého roka. Práve tam je vidieť, že podujatia i trvalé opatrenia sú premyslené a postupne prispievajú k viditeľným zlepšeniam podmienok pre chodcov, cyklistov, ako aj užívateľov verejnej dopravy. V Nitre a Bratislave zachraňujú česť samospráve neziskové organizácie, ktoré sú tam aktívne a podobne ako počas celého roka organizujú podujatia aj v rámci ETM. Je na škodu veci, že tieto samosprávy zatiaľ nedokázali úplne využiť  potenciál, ktorý na svojich územiach majú.

Všetky zapojené samosprávy a registrované samostatné organizácie mali možnosť prihlásiť sa do národnej súťaže o Cenu ETM 2019 v kategóriách originálna aktivita, aktívna samospráva a efektívne trvalé opatrenie. Výsledky súťaže budú vyhlásené počas XI. konferencie Cyklistická doprava 22. októbra 2019 na slávnostnej večeri. Ak ešte nie ste prihlásení  na konferenciu, môžete tak urobiť tu

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk