Rakúsky finačný mechanizmus umožňuje pokryť náklady na cyklotrasy až do 100%

Nielen Slovensko, ale aj Rakúsko sa ešte stále borí s problémom budovania cyklotrás. Avšak na rozdiel od Slovenska majú zaujímavý viaczdrojový mechanizmus, ktorý umožňuje v niektorých prípadoch pokryť náklady na budovanie cyklotrás až do výšky 100%.

Okrem klasických zdrojov v regióne alebo v mestách, majú aj národné spôsoby financovania.

Veľmi aktívny je tzv. klimaaktiv fond, ktorý podporuje samosprávy v budovaní cykloinfraštruktúry za účelom zníženia dopadu klimatických zmien.

Tri národné schémy financovania cykloopatrení.

Tento rok ale po prvýkrát samosprávy môžu využiť tri hlavné druhy financovania cyklotrás.

Ide o tzv. Eler fond, kde je napojenie na finacovanie najmä v regionálnom meradle pre samosprávy menšie ako 30 tisíc obyvateľov. V tomto roku rakúske Ministerstvo pre ochranu klímy investovalo napr. 40 mil. eur na podporu cyklodopravy a climafriendly opatrení. Finančná schéma v základe podporuje 20 % pokrytie nákladov, ďalej je to možná podpora 10 % oprávnených nákladov a v prípade budovania cyklodiaľníc ide až o 50 % dotácie. Finančný mechanizmus podporuje projekty, pričom základom je predpokladaný dopad, ktorý sa ohodnotí v sume 1 800 EUR za ušetrenú tonu CO2, ako aj benefit zdravotných účinkov ohodnotený na 6 EUR za kilometer takejto vybudovanej cyklotrasy.

Ďalším zdrojom financovanie je tzv. komunálny balík, vytvorený v tomto roku ako podpora v boji s COVID19 krízou. Ten upravuje federálny zákon s vymedzením milióna eur na podporu komunálnych investícií v roku 2020, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla tohto roku.

Obce môžu získať až 50% dotácií na vytvorenie, obnovu a údržbu cyklistickej dopravy a chodníkov pre chodcov. Spolu by to mohlo predstavovať úhradu až 100% nákladov, pokiaľ sa jedná o cyklistickú diaľnicu.

Na získanie dotácie musí mať cyklistická diaľnica podľa kvalifikačných kritérií tieto vlastnosti:

 • Najmenej 5 km dlhá a výhľadovou intenzitou najmenej 2 000 cyklistov za 24 hodín
 • Priame smerovanie väčšinou bez odklonov a stúpaní
 • Priechody na rovnakej úrovni ako automobilová premávka alebo umožnenie cyklistom prednosť v jazde na priechodoch rovnakej úrovne
 • Minimálna šírka cyklocestičky je 4 metre (obojsmerná cyklotrasa) alebo 2 metre (jednosmerná cyklotrasa)
 • Bezpečná aj pri vysokých rýchlostiach (projektovaná na rýchlosť 30 km / h)
 • Polomery zatáčania najmenej 20 metrov (projektovaná rýchlosť 30 km / h) alebo 8 metrov na križovatkách (projektovaná rýchlosť 20 km / h)
 • Max. stúpanie 6%
 • Ochranné lišty k pruhu pre automobily na cyklistických chodníkoch vedúcich pozdĺž ulice
 • Pozdĺž cyklistických pruhov cyklotrás nie sú povolené parkovacie pruhy
 • Vysoká kvalita povrchu (asfalt alebo betón)
 • Označenie okrajových čiar
 • Chodníky pre chodcov vedúce pozdĺž musia byť oddelené konštrukčne alebo cez hmatové zábrany

Dotácie pre firmy na bicykli

Tretí zdroj môžu využiť firmy. Klimaaktiv sa tak zameriava aj na spoločnosti s úrovňou dotácií až 30%. Navyše existuje nová investičná prémia pre spoločnosti a tá vracia ďalších 7% z investičných nákladov. Investície do riešení mobility šetrných k životnému prostrediu sú financované až do výšky 14%. Dotácia je dostupná pre spoločnosti všetkých veľkostí.

Ostatné dotácie:

V oblasti ekologizácie je možné refundovať 14% nákladov na nákup nových elektronických bicyklov a nových bicyklov, ako aj na investície do podpory cyklistickej dopravy a aktívnej mobility. Medzi ne patria: cyklistické chodníky, parkovisko pre bicykle, stanica pre elektronické nabíjanie v areáli spoločnosti, smerovacie a informačné systémy, systémy riadenia premávky a podlahová signalizácia, stále počítacie stanice a implementácia požičovne bicyklov.

No veru inšpirácia aj pre Slovensko.

zdroj:

Notable Replies

 1. Neviete niekto, ako Rakúšania dospeli ku kapitalizácii 1.800 € za ušetrenú tonu CO2 a zdravotné benefity 6 km na 1 km cyklotrasy? Určite na to majú metodiku, ale s mojou nemčinou to neviem vygúgliť.

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants