Rakúsko prijalo pozitívne zmeny pre cyklistov v zákone o cestnej premávke

Od prvého októbra začali v Rakúsku platiť nové zmeny v zákone o cestnej premávke, ktoré sa týkajú cyklistov. O čo ide?

Obsahuje dôležité vylepšenia pre cyklistov a chodcov. Niektoré z jeho zmien zahŕňajú „možnosť odbočiť doprava na červenú“, minimálne vzdialenosti na predbiehanie pre autá a legalizáciu jazdy dvoch cyklistov vedľa seba. Novela obsahuje aj drobné nedostatky a chýbajú v nej dva dôležité pôvodné návrhy z návrhu.

Všetky podrobnosti o bývalej pracovnej verzii si môžete prečítať v tomto článku .

Zavedenie „pravého odbočenia na červenú“


Mestá a mestá majú odteraz možnosť umožniť cyklistickej doprave odbočiť doprava na červenú pomocou doplnkovej značky. Cyklisti musia najprv zastaviť, akoby na stopke a potom dať prednosť prechádzajúcim chodcom, kým odbočia. Na T-križovatkách bude povolená jazda na bicykli rovno cez červenú. Toto sa však bude realizovať len v lokalitách, kde „nie je dôvod domnievať sa, že by mohla byť akýmkoľvek spôsobom ohrozená bezpečnosť cyklistov a inej dopravy“, ktoré budú definované v usmerneniach.

Jasne definované vzdialenosti na predbiehanie

V mestských oblastiach musí motorová doprava poskytnúť cyklistom pri predbiehaní priestor aspoň 1,5 m.

Mimo mestských oblastí je minimálna zákonná vzdialenosť na predbiehanie 2 m. Do 30 km/h však môže byť táto vzdialenosť kratšia, ak sa „dodrží vzdialenosť a rýchlosť, ktorá zaisťuje bezpečnosť predbiehaného vozidla“.

Jazda dvoch cyklistov vedľa seba je teraz legalizovaná

Jazda dvoch pri sebe vedľa dieťaťa je teraz povolená na všetkých uliciach okrem ciest s električkovými koľajami. Je to veľká úľava pre rodičov a ostatných sprevádzajúcich zraniteľných účastníkov cestnej premávky mladších ako 12 rokov. Všetci dospelí cyklisti môžu jazdiť vedľa seba na normálnom bicykli len po cestách s povolenou rýchlosťou 30 km/h, okrem ciest s električkových tratí a určených hlavných ťahov. Ďalšou výhradou k pravidlu je, že je povolené len vtedy, ak „nikto nie je ohrozený, povaha premávky to umožňuje a predbiehaniu sa nebráni“.

Jazda križovatkou v súvislej skupine

Skupiny desiatich a viac cyklistov teraz môžu pokračovať v prejazde križovatkou aj po tom, ako sa rozsvieti červená. Platia však určité podmienky: „Jazdci vchádzajúci do križovatky musia dodržiavať platné prednosti v jazde, vedúci cyklisti musia dať ostatným účastníkom cestnej premávky najavo koniec skupiny pomocou ručných signálov a v prípade potreby zosadnúť z bicykla. aby tak mohli urobiť a prvý a posledný jazdec skupiny musí mať oblečené reflexné vesty“.

Vylepšenia cykloprejazdov

Naďalej platí pravidlo, že cyklisti prichádzajúci na cyklopriechod bez svetelnej signalizácie musia znížiť rýchlosť maximálne na 10 km/h, aby sa vyhli „nepredvídateľnému a neočakávanému prejazdu priamo pred vozidlom“, toto pravidlo však už platí len „keď sa motorové vozidlo nachádza v bezprostrednej blízkosti križovatky“.

Rýchle elektrobicykle povolené na regionálnych cyklotrasách

S-Pedelec (e-bicykle s maximálnou rýchlosťou 45 km/h, ktoré musia byť vybavené evidenčným číslom) spolu s poľnohospodárskou dopravou budú teraz povolené na cyklotrasách a na zmiešaných chodníkoch pre chodcov a cyklistov mimo mestských oblastí. Všetci musia pri použití týchto ciest dodržiavať maximálnu rýchlosť 25 km/h.

Upokojenie dopravy realizácia „Schulstraße“ dopravným značením

Priestor „Schulstraße“ pred budovou školy, označený ako zóna pre ukľudnenie dopravy, dostane svoje nové značenie zakazujúce v určitých časoch motoristickú dopravu a sprístupniť školu len pešo alebo na bicykli. Implementácia „Schulstraße“ je teraz uľahčená tým, že na tento účel bude zavedené univerzálne značenie.

Kamióny musia pri odbočovaní vpravo spomaliť

Nákladné vozidlá budú mať obmedzenú rýchlosť chôdze pri odbočovaní vpravo, ak sa v ich tesnej blízkosti nachádzajú chodci alebo cyklisti. Konkrétnejšie: „ak existuje možnosť cyklistickej dopravy idúcej rovno, cyklistická doprava odbočujúca vpravo z prejdenej trasy alebo možnosť chodcov v bezprostrednej blízkosti križovatky“.

Čo je ešte nové v cestnom poriadku?

  • Jednoduchšia implementácia ulíc s prioritou pre cyklistov: Rakúsko sa rozhodlo, že je potrebné prijať/zaviesť nemecký model ulíc s prioritou pre cyklistov (pozri obrázok), čím sa táto implementácia stane oveľa atraktívnejšou pre plánovačov. Tento model umožňuje motorizovanú priechodnú premávku „z určitých dôvodov alebo v určitých časoch dňa, v závislosti od špecifických situačných požiadaviek a potrieb“.
Schild
  • Jasnejšie pravidlá v súvislosti s pokutami: ak cyklistom chýba jeden alebo viac zákonom požadovaných prvkov vybavenia, ako je zvonček, svetlá alebo odrazky, uplatní sa jedna pokuta namiesto viacerých pokút na základe jednotlivých položiek.
  • Parkovanie bicyklov na peších zónach: v súčasnosti môžu cyklisti odstaviť bicykle na peších zónach len na čas, počas ktorého sú v danej lokalite aktívni, a na hodiny, v ktorých je pešia zóna dopravne využívaná. V budúcnosti bude parkovanie bicyklov v týchto oblastiach povolené 24/7.
  • Na semaforoch budú mať prednosť chodci . Predĺži sa zelená fáza pre chodcov, skráti sa červená fáza pre motorovú dopravu.
  • Motorovým vozidlám bude výslovne zakázané blokovať alebo zasahovať do priestorov určených pre pešiu a cyklistickú dopravu, ako sú chodníky pre chodcov a cyklistov.
  • Jazda po tej strane električiek a autobusov, z ktorých cestujúci vystupujú na zastávkach, už nebude povolená. Týkať sa to bude cyklistov aj motorových vozidiel pre zvýšenie bezpečnosti chodcov.
  • V slepej uličke bude namontované nové značenie znázorňujúce priechod pre chodcov a cyklistov. Tieto značky budú tiež označovať vzdialenosť a smer k najbližšej nabíjacej stanici. Do dopravného poriadku sa oficiálne dostane aj súčasné smerové značenie cyklotrás.
  • Chodci sú naďalej povinní používať vyznačený priechod (semafor, priechod pre chodcov), ak nie sú od neho vzdialení viac ako 25 m, avšak nové pravidlá stanovujú, že to už nie je bezpodmienečne potrebné, „ak je nepochybné, že dopravné podmienky umožňujú prechádzať cez ulicu bezpečne a bez prerušenia alebo obmedzenia premávky“.
  • Chodci teraz môžu prejsť priamo na dopravný ostrovček alebo zastávku verejnej dopravy, ak premávku neregulujú ani svetelné signály, ani manuálne dopravní pracovníci.

zdroj: https://radkompetenz.at/en/9208/the-new-cyclefriendly-austrian-road-code/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.