Pri všetkých nových budovách sa v Trnave musí uvažovať s parkovaním pre cyklistov

Sme radi, že nemusíme stále chodiť iba pre dobré príklady do zahraničia.

Jedným z nich je mesto Trnava. Mesto stanovilo, že pri všetkých budovách, ktoré sa postavia v meste, sa musí rátať aj s parkovaním pre cyklistov. A to v minimálnej miere 20 % zo všetkých plánovaných parkovacích miest pre motorové vozidlá.

Je to uvedené v záväznej časti územného plánu (Záväzná časť – Zmena ÚPN 04/2017), ktorý nájdete na nasledovnom odkaze

https://www.trnava.sk/sk/clanok/zmeny-uzemneho-planu-2017?fbclid=IwAR2zzb__dLGdI7BtbNtOvwHwqyJUvjgOpSmX4iOFecNW8Mh0F7w835FZjmE#UPN-Z_04/2017

 

A to nehovorím o podpore a preferencii cyklodopravy v meste.

 

No myslím, skutok hodný nasledovania aj pre iné slovenské mestá,či?

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk