Predstavujeme krajských cyklokoordinátorov.

Ako vieme, okrem národného cyklokoordinátora, boli nominovaní aj krajskí cyklokoordinátori. Niektorí sú známejší, iní nie, preto sme im položili  4 základné otázky a to:

 

 • 1.Mohli by ste sa stručne predstaviť?
 • 2. V čom vidíte vlastný prínos v úlohe krajského cyklokoordinátora?
 • 3. Máte osobné skúsenosti s riešením cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?
 • 4. V čom vidíte silné a slabé stránky pre rozvoj cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

Nevynechali sme ani národného cyklokoordinátora. Tu si môžete prečítať ich odpovede:

 

Košický kraj:

Nominovaná: Ing. Adriana Šebešová

1.Mohli by ste sa stručne predstaviť? (stačí pár informácií, kde pracujete, čomu sa venujete)

Ing. Adriana Šebešová, Košický samosprávny kraj, Odbor kultúry a cestovného ruchu, vedúca referátu cestovného ruchu

 

2. V čom vidíte vlastný prínos v úlohe krajského cyklokoordinátora?

Najmä v zmysluplnom využívaní získaných skúseností a informácií a ich prenášanie na príslušnú úroveň.

 

3. Máte osobné skúsenosti s riešením cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

V rokoch 2010-2013 som pôsobila ako koordinátorka na projekte „BICY – Cities & Regions of Bicycles“ , prostredníctvom ktorého sa nám podarilo nadviazať efektívnu komunikáciu s aktérmi pôsobiacimi v tejto oblasti, získať údaje o stave v oblasti cyklistickej mobility, podporiť rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v kraji a pripraviť  podklady pre ďalšie projekty.

 

4. V čom vidíte silné a slabé stránky pre rozvoj cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

Za silnú  stránku v rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v Košickom kraji považujem skutočnosť, že bicykel  je pozitívne vnímaný a pomerne často využívaný obyvateľmi nášho kraja. Aj keď je často chápaný len ako voľno časová aktivita. V kraji existuje sieť vyznačených cykloturistických trás,  ale z dôvodu nízkej miery koordinácie riešenia cyklistickej dopravy a cykloturistických trás v regionálnom kontexte, chýbajú vyhovujúce prepojenia.

 

Banskobystrický kraj.

Nominovaný: Mgr.Imrich Fekete

1.  Volám sa Mgr. Imrich Fekete a pracujem na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, Odbore regionálneho rozvoja, Oddelení cestovného ruchu ako odborný referent. Mojou pracovnou náplňou je :

 • Podpora prípravy a realizácia regionálnych ekologických trás pre nemotorovú dopravu
 • Podpora  budovania drobnej infraštruktúry v strediskách cestovného ruchu
 • Podpora značenia turistických trás v BBSK
 • Identifikácia investičných príležitosti cestovného ruchu v kraji – analýza  ponuky voľných plôch a objektov pre investície v cestovnom ruchu
 • Zúčastňovať sa na vypracovaní koncepčných a strategických dokumentov rozvoja cestovného ruchu na území BBSK.
 • Pripomienkovanie konkrétnych právnych noriem a návrhov ich úprav
 • Podieľať sa na implementácii projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
 • Podieľať sa na vygenerovaní návštevníckych atraktivít v BBSK
 • Zúčastňovať sa na príprave a zabezpečení programov  medzinárodnej spolupráce BBSK s inými regiónmi.
 • Spolupracovať s ústrednými orgánmi ŠS pri realizácií štátnej politiky cestovného ruchu
 • Zúčastňovať sa prerokovávaní jednotlivých stupňov spracovania územnoplánovacích dokumentácií miest a obcí na území BBSK
 • administrácia a editovanie web portálov BBSK

 

2. V rámci svojich kompetencií a reálnych možnosti budem pomáhať v činnostiach ktoré pomôžu rozvoju cyklistickej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

 

3. S riešením problematiky cyklodopravy mám bohaté skúsenosti, nakoľko som aktívne pracoval  a pracujem na niekoľkých rozvojových projektoch cyklodopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

4.

Silné stránky:

 • Rastúci záujem miest, obcí a štátnych organizácií o rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky
 • Záujem obyvateľstva o cykloturistiku a cyklodopravu vo všeobecnosti
 • Pomerne silná iniciatíva občianskych združení k rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky
 • Vysoko atraktívne územie z pohľady cykloturistiky a cestovného ruchu
 • Hustá sieť cykloturistických trás na území Banskobystrického samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 2140 km
 • Vysoká koncentrácia atraktivít a pozoruhodností na malom území
 • Podrobne riešený priestorový informačný systém značenia kultúrnych a turistických cieľov

 

Slabé stránky:

 • nedostatočne využívanie existujúceho prírodného potenciálu pre rozvoj cykloturistiky, cyklodopravy a cestovného ruchu
 • nedostatočná údržba cyklotrás
 • nedostatok prostriedkov na budovanie, údržbu a značenie cyklotrás
 • nedostatok cyklistických komunikácií
 • nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom
 • náročnosť terénu

 

                                                Bratislavský kraj:

Nominovaný: Mgr. Ladislav Findl.

1.Mohli by ste sa stručne predstaviť? (stačí pár informácií, kde pracujete, čomu sa venujete)

 

Mam 51 rokov, pracujem na odbore dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Mam na starosti cyklodopravu a cykloturistiku v kraji a i niektore športove akcie, ktoré súvisia s cyklistikou. Aktívne jazdim na bicykli , denne na nom dochádzam do prace, či jazdím  v BSK a okolitých župách. Ročne najazdím cca 16 000 km.  Okrem bicyklovania ma baví geocaching, turistika a občas si chodím i zabehať.

 

2. V čom vidíte vlastný prínos v úlohe krajského cyklokoordinátora?

 

Prínosov je viac… Z mojej dlhoročnej skúsenosti s cyklistikou, určite je prvoradá koordinácia cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji, zjednotenie pohľadu na budovanie cyklotrás v kraji, určita agitácia, pomoc jednotlivým obciam, združeniam pri riešení cyklo riešení, cyklo infraštruktúry, či rôznych športových cyklo podujatí na uzemi kraja, ale i s prepojenim na susedne zupy, vzajomna informovanost… Toto vsetko tu zatial chyba.

 

3. Máte osobné skúsenosti s riešením cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

 

Ano, mam skusenosti s riesenim cyklistickej problematiky, vyse tri roky sa snazim riesit cyklodopravu a cyklotrasy v BSK. Samozrejme i v legislativnej oblasti som spolupracoval s Cykloalianciou, ci bratislavskou Cyklokoaliciou. Podarilo sa nam vybudovat nniekolko desiatok kilometrov cykloturistickych tras, ako prvi v Europe sme vyznacili medzinarodnu cyklotrasu EuroVelo 13 – Cesta Zeleznej opony, dobudovala sa cyklisticka infrastruktura. Pribudli i cyklisticke segregovane chodnky ( napriklad  medzi obcami Ivanka pri Dunaji – Bernolakovo ), planuju sa dalsie cyklochodniky a cyklotrasy. Uz treti rok v kraji mame cyklisticku sutaz „ Na bicykli detom – Zupny pohar“ . Ide o podujatie , kde je zdruzenych 6 pretekov, ci uz ide o casovky, jazdu do vrchu, ci klasicke cyklomaratony, dalej spoluorganizujeme  cyklojazdu napriec celym Slovenskom na pomoc onkologicky chorym detom. Vypracovali sme v ramci novelizacie uzemneho planu kraja samostatny generel pre cyklisticku dopravu a cykloturistiku, kde mame  100 percentny narast cyklotras v kraji. Zlepsila sa i komunikacioa medzi zupu a obcami ohladom cyklistiky.

 

4. V čom vidíte silné a slabé stránky pre rozvoj cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

 

Slabych stranok je vela…:(

Nedostatocna legislativa, ktora by podporovala rozvoj cyklistiky na Slovensku, chybaju financne prostriedky zo zdroja Ministrestva dopravy, nakolko planovane zdroke z europskych fondov rozvoj cyklistiky na Slovensku nezachrania. Mame schvalenu  narosnu cyklostrategiu, zatial len na papieri. Cas len ukaze, co sa z nej dokaze implementovat do praxe. Velkym problemom je spolupraca napriklad mesta Bratislava dopravnych policajtov. Tazko najst riesenie, aby to vyhovovalo obom stranam. Slabsia stranka je i nedostatocna spolupraca z Ministerstvami, ostatnymi krajmi a obcami, treba najst vhodny mechanizmus, aby toto fungovalo na celoslovenskej urovni.

Ako priklad mozem uviest, ze i ked bol uz menovany narodny cyklokoordinator a to bez diskusie z verejnostou, tak krajski cyklokoordinatori boli nominovani, ale do dnesneho dna neboli menovani…:(

Žilinský kraj:

Nominovaný: Ing.Peter Mráz

1.  Mohli by ste sa stručne predstaviť? (stačí pár informácií, kde pracujete, čomu sa venujete)

Som zamestnancom odboru dopravy a regionálneho rozvoja ŽSK. Moja oficiálna funkcia je: „odborný referent – oblasť komunikácií“. Mojou hlavnou pracovnou náplňou je vyjadrovanie sa k cestám II. a III. triedy – k povoleniam pre nadrozmernú prepravu, pre výstavbu inžinierskych sietí, pre napojenia sa na cesty II. a III. triedy, budovanie vjazdov v rámci stavebných a kolaudačných konaní, k osadzovaniu ZaVDZ a ostatných činností, ktoré sa dotýkajú ciest II. a III. triedy a zabezpečovanie podkladov a informácií k projektom pre čerpanie nenávratných finančných zdrojov z európskych fondov.

 

2. V čom vidíte vlastný prínos v úlohe krajského cyklokoordinátora?

Mám pozitívny vzťah k športu, rád športujem a samozrejme rád robím aj cyklistiku. Mám skúsenosti s projektovaním ciest a chodníkov, pretože pred týmto zamestnaním som pracoval v projekcii. Navyše mnohé cyklistické trasy v žilinskom kraji poznám, a niektoré z nich som aj osobne prešiel na bicykli. Mám aj určité nápady ako tieto  trasy zlepšiť, alebo lepšie poprepájať a nápady, kde by bolo vhodné vybudovať nové.

 

Práca v oblasti dopravy a projekcie ma baví a verím, že ma bude baviť i práca v oblasti cyklistiky. Túto úlohu a funkciu, ktorá je vlastne v každom kraji nová, beriem ako výzvu a teším sa na ňu. Rovnako sa teším aj na spoluprácu so Žilinskou univerzitou a s Vami.

 

3. Máte osobné skúsenosti s riešením cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

Nie úplne priamo, ale pri projektovaní som sa stretol aj s cyklodopravou.

 

4. V čom vidíte silné a slabé stránky pre rozvoj cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

Slabou stránkou sú určite financie, ktoré samosprávam na riešenie cyklodopravy a cykloturizmu chýbajú a doteraz ich riešili prevažne z eurofondov, na ktoré sa spoliehajú i v novom programovom období 2014 -2020. V oblasti cyklodopravy považujem za slabú stránku nevybudovanú doplnkovú infraštruktúru a služby – požičovne bicyklov, parkoviská, odpočívadlá a obmedzená možnosť ich prepravy vo vlakoch či autobusoch

 

Za silnú stránku by som označil krásnu prírodu žilinského kraja, potenciál rozvoja cyklodopravy  a cykloturistiky, množstvo lákavých kopcov kam by sa chceli dostať aj turisti na bicykloch,  a pozitívny vzťah značného množstva obyvateľstva žilinského kraja k cykloturistike.

 

 

Trenčiansky kraj:

Nominovaný: Ing.Matej Tinka

1.Mohli by ste sa stručne predstaviť? (stačí pár informácií, kde pracujete, čomu sa venujete)

Volám sa Matej Tinka. Mám 30 rokov. Štúdium som absolvoval na Žilinskej univerzite, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Pracujem na odbore dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja a moja pracovná agenda zahŕňala problematiku železničnej osobnej dopravy (analýza cestovného poriadku a pripomienkovanie jeho zmeny Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s.). Ďalej sa čiastočne venujem žiadosťami na zmenu cestovného poriadku v prímestskej autobusovej doprave. Na základe opatrenia z Národnej cyklostratégie som bol od 1. júla 2013 predsedom TSK nominovaný na post cyklokoordinátora v TSK.

 

2. V čom vidíte vlastný prínos v úlohe krajského cyklokoordinátora?

Považujem sa za horlivého nadšenca tohto alternatívneho spôsobu dopravy. Už dlhšie sledujem dianie v niektorých krajinách v oblasti cyklodopravy aj prostredníctvom Vášho časopisu. V teréne som si odjazdil na bicykli viackrát mnohé trasy v trenčianskom kraji, kde si viem predstaviť vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie. Mojou výhodou je určite odbornosť z komplexného hľadiska a čiastočný prehľad v samotnej problematike cyklodopravy a cykloturistiky.

 

3. Máte osobné skúsenosti s riešením cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

Skôr v praktickej rovine a to rekreačnou cyklistikou.

 

4. V čom vidíte silné a slabé stránky pre rozvoj cyklodopravy alebo cykloturistiky vo vašom kraji?

V prvom kroku by sme chceli vypracovať kvalitný materiál, ktorý by zmapoval situáciu v TSK z pohľadu cyklistickej dopravy a cykloturistiky a navrhol riešenia. Tento druh dopravy zahŕňa Generel dopravy TSK, na ktorý máme podanú žiadosť a je na hodnotení u Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Silnou stránkou sú existujúce organizácie zaoberajúce sa cyklistickou dopravou a cykloturistikou (viaceré cyklokluby spadajúce pod SCK, Bystricykel, http://www.cyklopd.tym.sk/news.php). SCK má veľmi dobre zmapovaný trenčiansky kraj a vyznačených cca 1400 km cyklotrás. Sú vydané cyklomapy a SCK vytvoril internetovú stránku www.cykloportal.sk, kde je sú okrem iného aj zaznačené cyklotrasy s GPS zameraním, informácie o zámere vytvoriť Bike park Považský Inovec. TSK má viaceré pamiatky (hrady, zrúcaniny, vodné plochy a iný pamiatky), ktoré sú vhodným lákadlom na budovanie a údržbu cykloturistických trás. Existujúci vodný kanál Váh a jej hrádza (poprípade blízka nespevnená komunikácia) je predpoklad spojenia viacerých miest a obcí cyklistickou komunikáciou s riadnym spevneným povrchom a vyznačením.

Slabou stránkou je zatiaľ nejasné financovanie cyklodopravy alebo cykloturistiky (z pohľadu zo štátneho rozpočtu, navrhovanej Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, spolufinancovanie miest a obcí,…) TSK nemá spracovanú koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy a na ňu nadviazané nejaké štúdie, poprípade prieskumy.

Ďalej sú to faktory ako:

– pri naplánovaní cyklistickej komunikácie je hrozba veľkého množstva vlastníkov a tým zdĺhavé vysporiadanie pozemkov,

– nezáujem niektorých miest a obcí riešiť cyklistickú dopravu,

– zvyšovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy a nákladnej dopravy na cestách,

– zaostávanie z pohľadu na legislatívu,…

 Prešovský kraj.

Nominovaná: PhDr.Štefánia Migašová

moje meno je  –  Štefánia Migašová,
                           pracujem na úrade Prešovského samosprávneho kraja od roku 2002
                           v pozícii odborného pracovníka najprv na oddelení cestovného ruchu
                           od roku 2013 odborný pracovník na odbore regionálneho rozvoja.
                           Venujem satvorbe  koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce,
príprave a implementácii  projektov v oblasti cestovného ruchu, kde konečným prijímateľom je Prešovský samosprávy kraj,
spolupracujem s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR,
-spolupracujem s podnikateľskými subjektami pôsobiacimi na území PSK, atď.

otázka č. 2 – úlohu krajského cyklokoordinátora budem robiť prvý raz
otázka č. 3 – osobné skúsenosti s cyklodopravou alebo cykloturistikou mám len vo forme písania žiadostí o nenávratný
                    finančný príspevok
otázka č.4 – silné a slabé stránky týkajúce sa cyklodopravy – cykloturistiky, to si musím ešte pozrieť.

Apropo, poznáte národného cyklokoordinátora?

 Nominovaný a schválený:Ing.Peter Kľučka

1.Mohli by ste sa stručne predstaviť? (stačí pár informácií, kde pracujete, čomu sa venujete)

Pracujem na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho  rozvoja SR, na Inštitúte stratégie, kde sa venujem rozvoju nemotorovej dopravy,  cyklistickej dopravy v integrácii s rozvojom verejnej  osobnej dopravy na Slovensku.

V tejto oblasti  pracujem už od skončenia štúdia a to na Železniciach Slovenskej  republiky, Dopravnom podniku Bratislava, Bratislavskej integrovanej doprave, Slovenskej autobusovej doprave ako aj na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy.

Vo voľnom čase sa venujem vytrvalostnému behu, rekreačnej cyklistike a turistike.

Na cestu do práce používam už roky bicykel.

 

2. V čom vidíte vlastný prínos v úlohe  cyklokoordinátora?

Vo využití  dlhoročných skúseností ,znalostí a kontaktov  z práce v oblasti podpory rozvoja verejnej osobnej dopravy vo sfére  štátnej správy ako aj v uvedených organizáciách prevádzkujúcich verejnú osobnú dopravu v rámci integrácie cyklistickej dopravy z ostatnými druhmi dopráv.

 3. Máte osobné skúsenosti s riešením cyklodopravy alebo cykloturistiky v SR?

Od môjho nástupu na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  1. januára 2012 som sa spolu s ostatnými nadšencami a priaznivcami  cyklistiky intenzívne venoval príprave Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. V súlade s mojim pôsobením na ministerstve spolupracujem veľmi úzko  a konkrétne aj so Sekciou cestovného ruchu, ktorej významnou súčasťou je aj cykloturistika. Nemenej dôležitým je aj moja spolupráca s oddelením Bezpečnosti cestnej premávky MDVRR SR, ako aj s Odborom komunikácie nášho ministerstva.

 

4. V čom vidíte silné a slabé stránky pre rozvoj cyklodopravy alebo cykloturistiky v SR?

Záujem ľudí presadnúť na bicykel a využívať ho nielen ako prostriedok na využitie voľného času, ale aj ako každodenný dopravný prostriedok na cestu do práce, školy, za nákupmi, zábavou.

Enormne  rastúci záujem  starostov obcí, primátorov obcí a predsedov  regiónov o rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

 

Medzi tie slabé by som zaradil:

Nedostatočné vnímanie potreby riešenia rozvoja mobility a jej minimálna reflexia vo väčšine územných plánov a generelov dopravy.

Slabá propagácia a osveta v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Nedostatočná podpora cyklistickej dopravy  v oblasti bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, kde za najväčšiu chybu považujem zanedbanie permanentnej  dopravnej výchovy populácie , počnúc už  od materskej školy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.