Prečo zelená na podfarbenie cyklistických komunikácií

Tak ako sme informovali o snahe zrušiť koridor pre cyklistov , tak v rámci novej vyhlášky pripravuje Ministerstvo vnútra SR zrušenie zaužívaného zeleného podfarbenia cyklistických komunikácií.. Ako dôvod uvádza že “sa používa vo svete zriedkavo”. Pokúsime sa vysvetliť dôležitosť zeleného podfarbenia a dôvody, prečo musí v zákone zostať.

  1. Ako vznikalo podfarbenie zelenou farbou pre Slovenskú republiku

V roku 2010 skupina odborníkov na cyklistickú dopravu pripravovala novelizáciu vyhlášky a zákona v prospech cyklistickej dopravy. Po dlhých rokoch išlo o prvú takúto výzvu v prospech cyklistiky na Slovensku. Okrem mnohých iných vecí sa diskutovalo aj o farebnosti. Boli zvažované rôzne podfarbenia  cyklistických komunikácií, okrem červenej a zelenej aj známa dánska modrá ale i oranžová či žltá. Červená farba sa už vtedy používala na podfarbenie priechodov pre chodcov a tak aby nedochádzalo k zámene komunikácií medzi chodcami a cyklistami, červená farba bola zamietnutá a jednoznačne bola zvolená zelená. 

Vyriešil sa aj problém s dovtedy používanou zelenou farbou pre čiary cyklistických komunikácií – nielenže bola zelená slabo viditeľná (jej odrazivosť nie je dostačujúca), ale ani sa nikde inde nepoužíva (s výnimkou Veľkej Británie, kde sa však používa iba ako dočasná čiara pre presmerovanie cyklistických komunikácií). Preto sa popri zelenej prijala možnosť používania aj bielej farby. Mimochodom, niektorí projektanti asi pozerajú vo vyhláške iba obrázky, kde sú stále uvedené ešte zelené čiary, ale zrejme nečítajú text, ktorý umožňuje používanie aj bielej farby. Nedodržiavanie podmienok a neznalosť vyhlášky a predpisov však nie je problém legislatívny,  ale osobnostný. 

  1. Používa sa v Európe výhradne iba červené podfarbenie?

Mnohé výhrady proti zelenej farbe sú zdôvodnené tým, že všade inde v Európe sa používa farba červená. Nie je to však pravda, červená je síce najpoužívanejšia, ale skutočné spektrum  používaných farieb je širšie, každá krajina si vyberá svoj systém podfarbenia.

Asi najznámejšie iné než červené podfarbenie je modré v Dánsku. Nemusíme pripomínať, že ide o krajinu s vysokým podielom cyklistickej dopravy. Popri tom sa modrá farba používa miestami aj vo Veľkej Británii.

Samozrejme používaná červená asi najpoužívanejšia v EU, avšak pravidlá na použitie červeného podfarbenia sa v krajinách môžu líšiť. 

V Británii sa štandardne používa zelená farba, ktorú nájdete aj vo Francúzsku a v Maďarsku. V Maďarsku sa na nej používajú žlté čiary, ktoré sú dobre viditeľné.

 

Prečo zelená?

Ako je už vyššie spomenuté, hlavným dôvodom vybratia zelenej farby je odlišnosť od akejkoľvek inej farby, používanej vo vodorovnom značení na Slovensku. Cyklista vie, že “zelená” komunikácia je určená výhradne pre cyklistov (a nie aj pre chodcov) a vodič vie, že na “zelenej” si musí dávať pozor na cyklistov, ktorí sú rýchlejší ako chodci. Je teda zabezpečená jednoznačnosť, čo zvyšuje bezpečnosť.

Prečo sa objavujú cestičky s červeným podfarbením?

Ide o nerešpektovanie cestného zákona ako aj TP085. Projektant, ktorý navrhol červené podfarbenie, urobil jednoznačne chybu a toto pochybenie potvrdili aj schvaľovacie orgány – dopravný inšpektorát a obec. 

To že  projektant “opečiatkuje všetko len aby zarobil” nie je chyba zákona, ale pochybenie človeka.

Pre koho je teda určená červená farba?

Červené podfarbenie je oficiálne určené pre priechody a chodníky pre chodocv. V ostatnej dobe sa začalo skúšobne využívať aj priamo na cestách pre autá ako označenie nebezpečných úsekov a použitia asfaltu s lepšími adhéznymi parametrami . Viac sa o tom dočítate tu.

Čo by sa stalo, keby sa zmenilo podfarbenie?

Okrem veľkých finančných nákladov na postupné prefarbenie podfarbenia (odhadujeme ich v miliónoch eur) by prišlo najmä k dezorientácii účastníkov cestnej premávky. Cyklisti, ktorí si už navykli na zelenú, nebudú vedieť, či môžu ísť po červenej, vodiči budú na červenej očakávať pomalých chodcov a nie rýchlych cyklistov a pod. Dôsledkom potom bude zvýšený počet dopravných nehôd s účasťou cyklistov so všetkými dôsledkami. 

Na záver…

Tak ako cyklokoridor, ktorý ministerstvo navrhuje zrušiť, má aj zelené podfarbenie svoje opodstatnenie. Vyššie sme vysvetlili, prečo nie je dobré jeho zrušenie (resp. zmena), vyvrátili sme aj nesprávne informácie, ktoré sú podsúvané z rôznych strán.

Je smutné, že my cyklisti musíme pri každej zmene legislatívy bojovať za to, čo je v iných krajinách štandard bezpečnosti a plynulosti dopravy. Príslušné orgány by namiesto strácania času úvahami o zmene podfarbenia mali dbať na to, aby sa podfarbenie, nech už je akékoľvek, začalo konečne využívať čo najviac a správne všade tam, kde môže prísť k ohrozeniu cyklistov motorovými vozidlami. Ide o veľmi účinnú prevenciu nehôd s účasťou cyklistov a je trestuhodné, že sa už dávno nepoužíva v maximálnej možnej miere. A tým by sa malo ministerstvo vnútra zaoberať, nie farbami.

 

Zdroje:

 

https://www.dreamstime.com/stock-photo-blue-cycle-path-along-coast-terracina-italy-image56269563

https://www.swarco.com/solutions/road-marking-systems/cycle-path-markings

https://bikerumor.com/2011/03/10/bikerumor-pic-of-the-day-this-is-a-bike-lane/

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk