Pozvánka pre študentov na workshop Udržateľná doprava v mestách

V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline organizuje občianske združenie EuroPolicy workshop venovaný téme udržateľnej dopravy. Workshop je určený pre študentov / študentky a mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Podujatie sa uskutoční 4. mája 2022 online formou.Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenie pre podporu environmentálne udržateľnej dopravy v mestách, s využitím technologických inovácií (elektromobilita, vodíkové pohony), sociálnych inovácií (odklon od osobnej automobilovej dopravy k udržateľným alternatívam), organizačných inovácií (udržateľná doprava v mestskom plánovaní a rozvoji), aj inovatívnych podnikateľských modelov (car-sharingové schémy a pod.).Projekty na podporu zelenej transformácie dopravy by mali znížiť celkové environmentálne vplyvy dopravy (najmä emisie skleníkových plynov, ale aj znečistenie pevnými časticami, hlukom a pod.), berúc do úvahy potreby užívateľov a finančnú udržateľnosť projektov.

REGISTRÁCIA: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd9wIGW6CP…/viewform…

Kto sa môže zapojiť?Hľadáme 3- až 4-členné tímy študentov. Účasť na workshope je bezplatná.

Prečo by ste sa mali zapojiť?Najlepšie tímy môžu vyhrať hodnotné ceny a pozvánku na finálne podujatie v Bratislave. Členovia víťazného tímu budú odmenení predplatným na Curiosity Stream, poukážkami do kníhkupectva Martinus a vecnými cenami od Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Súčasťou workshopu budú prednášky, na ktorých experti účastníkom priblížia hlavné výzvy v oblasti udržateľnej mestskej dopravy a tréningy zručností pri príprave projektov a ich prezentácií. Každý tím bude mať k dispozícii mentorov, ktorí s nimi budú nápady konzultovať.

Kedy?4. máj 2022 v čase 09:00 do 16:00

Program podujatia9.00 – 9.10 | Otvorenie, predstavenie témy a mentorov9.10 – 9.40 | Úvodné prednášky, predstavenie špecifických problémovIng. arch. Martin Jerguš, zástupca hlavného architekta mesta Košice [Zníženie hustoty súkromnej automobilovej dopravy v mestách]
Radoslav Mizera, spoluzakladateľ a viceprezident, SOLVED [Zelené inovácie v mobilite]
9.40 – 10.00 | Martin Veselý, CIVITTA [Design thinking]10.00 – 10.15 | Priestor pre otázky, rozdelenie do Breakout Rooms10.15 – 15.30 | Samostatná práca tímov, konzultácie s mentormi15.30 – 16.00 | Prezentácie tímov

Popis výzvyHlavným cieľom projektov je zníženie celkových environmentálnych vplyvov dopravy v mestách (najmä emisie skleníkových plynov, ale aj znečistenie pevnými časticami, hlukom a pod.), berúc do úvahy potreby užívateľov a finančnú udržateľnosť projektov. Projekty sa môžu zamerať na:– využitie technologických inovácií (alternatívne pohony, digitálne technológie a pod.) pre zelenšiu dopravu
– sociálne inovácie podporujúce udržateľnú dopravu v mestách (alternatívy v osobnej automobilovej doprave, zmena preferencií užívateľov a pod.)
– organizačné inovácie (zohľadňovanie udržateľnosti dopravy v mestskom plánovaní, zapojenie občanov do zelenej transformácie dopravy a pod.)
– inovatívne podnikateľské modely (car-sharing, mobilita ako služba a pod.)Hľadanie inovatívnych riešení by pri tom mali vychádzať z troch hlavných princípov:Závažnosť (prioritizácia problému)
Efektivita (ako veľmi pomôže dané riešenie)
Realizovateľnosť (možnosť riešenie uskutočniť)
Príklady inovatívnych projektov:motivovanie majiteľov budov / investorov, aby súčasťou stavby / rekonštrukcie bola aj infraštruktúra pre udržateľnú dopravu, vrátane alternatív k osobným automobilom
úpravy existujúcej dopravnej infraštruktúry pre potreby udržateľnej mobility
zber a využitie existujúcich dát pre lepšiu organizáciu dopravy, dopravné plánovanie a pod., s dôrazom na udržateľnú dopravu
motivačné programy pre zamestnancov / obyvateľov pre uprednostňovanie udržateľnej dopravy
podnikateľské modely postavené na myšlienke dopravy ako služby (napr. zdieľané vlastníctvo)

REGISTRÁCIA: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd9wIGW6CP…/viewform…

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk