Policajti v NSK sa školili v oblasti cyklistickej dopravy.

Dňa 21.12 2016 sa uskutočnilo školenie dopravných inžinierov okresných a krajských dopravných inšpektorátov Nitrianskeho kraja pre oblasť cyklistickej dopravy. Školenie sa usktočnilo v priestoroch Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre a hlavnou temou bolo navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.
Školenie otvoril riaditeľ krajského riaditeľstva a následne pokračoval v predstavení krajský dopravný inžinier a zástupca oddelenia dopravnej polície PPZ SR.

Ako prvý vystúpil Peter Kľučka a pomenoval vývoj cyklistickej dopravy v ramci Slovenskej repuliky.

Následne sa začalo školenie v TP 085 a inch prvkov.

Postupne sa prechádzali body ako šírkové pomery, návrhové parametre, dopravné značenie, ale aj prvky ktoré sa nenachádzajú v TP 085 a mohli by pomôcť pri bezpečnosti cyklistov. Prislušnici polície boli oboznámený z najčastejšími chybami v projektoch, a s vecami na ktoré si treba dávať pozor (ako napríklad úzke cyklocestičky, zlé podfarbenie atď).

Zástupcovia jednoznačne priznali že sa im predkladajú “nedokonalé projeky” ktoré obsahujú množstvo chýb z hľadiska projekčnej prípravy. Najčastejšie je snaha obchádzať šírkové úsporiadanie (úzke cyklistické pruhy).  Takisto vidia tlak na chvaľovanie takýchto projektov zo strany samospráv nakoľko “nie sú peniaze” na lepšie cyklistické komunikácie.

Ďaľším bodom boli nové technické prvky ako sú stlpiky, spomaľovacie prahy či plastové značenie.

V diskusii sa ďalej venovalo šírkovému usporiadaniu, križovanie zo želenicou a aj vysvetleniu článku o požívaní alkoholu  cyklistov.

Školenie, resp. prezentácia moderných prvkov v cyklistickej doprave sa stretla s pozitívnym ohlasom a určite prospeje k tomu, aby sa čo najviac vyhýbalo zle navrhnutým cyklistickým komunikáciám.

Nakoľko však nie je v súčasnosti mechanizmus pre financovanie takýchto aktivít zo strany MDVaRR a MV SR, a školitelia chodia vo svojom voľnom čase, je predpoklad že na dlhú dobu je toto posledné školenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.