Plánovaná cyklistická trasa Sliač – Zvolen – Hronská Dúbrava má už svoju trasu.

Jedno z dôležitých centier v Banskobystrickom kraji je aj mesto Zvolen. V súčasnosti nie je ale mesto prepojené zo žiadnej strany bezpečnou cyklistickou infraštruktúrou, čo vyvíja tlak na využívanie individuálnej dopravy a tým väčšiu záťaž na ekológiu. Aby sa toto eliminovalo, Banskobystrický samosprávny kraj začal študovať možnosti prepojenia miest pomocou cyklistických komunikácií. Jednou z takých je aj prepojenie Sliač – Zvolen – Hronská Dúbrava.

Navrhovaná cyklistická komunikácia bola rozdelená na niekoľko úsekov.

Úsek A (rodinná cyklocestička)

V súčasnosti je medzi Sliačom a Zvolenom realizovaný spoločný chodník pre chodcov a cyklistov v šírke 2,50m. Pôvodne daná časť mala slúžiť len cyklistom (teda mala to byť len cyklistická cestička). V súčasnosti daná komunikácia nevyhovuje nie len slovenskej legislatíve ale aj kapacite (trasa je významne vyťažená a dochádza tam ku stretom). 

V rámci riešenia daneho problému boli predložené mnohé varianty riešenia. Z hľadiska rokovaní sa odporúča variant s realizácie cyklistickej cestičky v spodnej časti hrádze s dostatočnou šírkou.

Úsek B (Priemyselný park Sliač)

Priemyselný park sa nachádza na začiatku mesta Sliač v smere od Zvolena.

V mieste napojenia priemyselného parku sa plánuje okružná križovatka.

V území je plánovaná preložka cesty III.triedy, ktorá by mala „dopravne odbremeniť“ centrum mesta Sliač. V zmysle zadania je prepojiť navrhovanú okružnú križovatku s cyklistickou komunikáciou na hrádzi.

Dané prepojenie je riešené dvomi variantami:

Variant B1 (v trase plánovanej preložky cesty III. triedy)

Chodník pre chodcov a cestička pre cyklistov sú vedené po jednotlivých stranách preložky cesty III. triedy.

Variant B2 (popri ceste I.triedy a následne na hrádzu)

Chodník pre chodcov a cestička pre cyklistov sú vedené popri ceste I/69  a následne popri malej hrádzi k trase A

Úsek C (Hypernova)

V súčasnosti je rodinná cestička ukončená pri súčasnej MK. Jej nepokračovanie a nevyriešenie kolízneho bodu  spôsobuje, že cyklisti nebezpečne križujú komunikáciu.

Riešenie územia je niekoľkých variantoch a to či už križovaním cesty  alebo vedenia cyklistov popod most.

úsek D (Zvolen, Západ-Tepličky)

Vedenie trasy obsluhuje najväčšie sídlisko vo Zvolene, Zvolen Západ-Tepličky.

Vedenie cestičky pre cyklistov a chodníka pre chodcov je po súčasnej hrádzi s tým že sa dobudujú chýbajúce úseky (spolu s hrádzou). Súčasťou je aj rekonštrukcia osvetlenia či napojenie na súčasné trasy v meste.

Úsek E (III/2452)

Trasa prepája hrádzu so železničnou a autobusovou stanicou Zvolen.

Návrh vedenia je riešený v dvoch variantoch s tým že sa odprúča vedenie v pruhoch, nakoľko cesta III. triedy je dostatočne široká.

Úsek F (Červený medokýš)

Vedenie trasy spája Zvolen s  turisticko-náučnou oblasťou Červený medokýš (a najväčším hradom na Slovensku – Pustý hrad).

Vedenie cestičky pre cyklistov a chodníka pre chodcov po súčasnej hrádzi až po napojenie na MK. Následne vedenie cyklistov samostatnou cestičkou a chodcov po súčasnej obslužnej komunikácií.

Úsek rieši aj prepojenie trasy s lokalitou Pustého hradu a to pomocou mostu ktorý bude výusťovať pri červenom medokyši .

Prepojenie na lokalitu Červený medokýš zabezpečí prepojenie na:

Pustý hrad, jeden z najstarších ranostredovekých hradov na Slovensku, je situovaný v dvoch výškových úrovniach (dolný a horný hrad) okrajového pásma Javoria nad Zvolenskou kotlinou, na okraji mesta Zvolen.

Hrad Peťuša sa nachádza v katastrálnom území obce Ostrá Lúka (2 km severovýchodne od obce) a leží v geomorfologickej oblasti Slovenské stredohorie na pomedzí celkov Javorie a Pliešovská kotlina. Priamo z hradu Peťuša je výhľad na západnú časť tzv. Dončovho hradu Horného Pustého hradu (vzdialenosť vzdušnou čiarou je približne 2 km) a okolité pohoria: Kremnické vrchy zo severozápadu, Štiavnické vrchy zo západu a Javorie z juhovýchodu

prameň Červený medokýš

Prameň minerálnej vody sa nachádza na ľavom brehu rieky Hron. Pri sútoku Hronu a bezmenného potôčika, cca 100 m od skupiny rekreačných chát. Prameň minerálnej vody bol v r. 1998 upravený novým dreveným altánkom. Prameň sa využíva na pitné účely [8]. Prameň bude slúžiť následne pre cyklistov a chodcov.

Úsek G (Budča)

Vedenie trasy spája Zvolen s cestou  III.triedy smerujúcou do obcí Budča a Ostra Lúka. Trasa je navrhnutá v dvoch variantoch s tým že odporúčaný variant je riešení po pozemkoch ktoré nie nemajú problém s vysporiadaním :

Úsek H (Ostrá  Lúka)

Vedenie trasy spája cestu  III. triedy smerujúcou do obcí Budča a Ostra Lúka s miestom možného napojenia cyklotrasy Štiavnická Anča a prepojenie do obcí H. Breznica. Z navrhovaných variantov sa odporučil variant s využitím súčasnej obslužnej komunikácie.

Úsek I (Hronská)

Vedenie trasy spája úsek H s obcou Hronská Dúbrava, resp. Hronská  Breznica. Návrh je riešený v dvoch variantoch. Ide o najzložitejší úsek celej trasy.

Variant I1 (vedenie popri Hrone)

Vedenie cestičky pre cyklistov a chodníka pre chodcov popri Hrone.

Variant I2 (Vedenie cestičky pre cyklistov cez Hronskú Breznicu)

Jednotlivé úseky sú všetky realizovateľné samostatne a nie je možné stanoviť, ktorý je prednejší, nakoľko všetky majú svoje špecifické pokrytie územia. Snaha o ich umiestnenie je taká aby zabezpečovali čo najkomfortnejšiu jazdu cyklistom.

Je neprehliadnuteľné, že vybudovaním daných cyklistických komunikácií sa nie len zabezpečí väčšia bezpečnosť pre cyklistov, ale aj vysoký rozvoj územia z hľadiska ekonomického (prilákanie množstva atrakcií po trase)  a turistického (cyklotrasa sprístupní množstvo kultúrnych pamiatok ale aj obcí) rozvoja.

Pri návrhu boli dodržané všetky prvky technického predpisu TP085. Projektovú dokumentáciu zabezpečil víťaz verejného obstarávania DOPRAVOPROJEKT a.s. Banskobystrický kraj bude pokračovať v danej dokumentácií daľšími stupňami.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk

Archív komentárov

One thought on “%1$s”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.