Nultý cyklopoludník

  

Parku miniatúr v obci Podolie sa nachádza zaujímavý prvok doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Text a foto: Juraj Hlatký, SCK Podolie

Ide o o tzv. „Nultý cyklopoludník Matúšovho kráľovstva“.

Čo to vlastne je a čo bolo inšpiráciou k jeho vzniku? Cez obec Podolie priamo pred Parkom miniatúr prechádzajú 2 značené cykloturistické trasy – červeno značená Malokarpatská cyklomagistrála č. 003 a zeleno značené tematická cykloturistická trasa č. 5323 Bátoričkin cyklookruh. Preto vznikla myšlienka ukázať, že ak v tomto bode stanovíme pomyslený „km 0“, kam až sa od neho dá dobicyklovať po značených cykloturistických trasách – červených diaľkových cyklomagistrálach.

Treba si však uvedomiť, že tento Nultý cyklopoludník sa zrealizoval (za podpory Nadácie Pontis Západoslovenskej energetiky) ešte v roku 2006 a slúži dodnes. Slávnostne bol odkrytý na  malom podujatí dňa 13.5.2006. Poludník sa vtedy krstil originálnou minerálkou Matúšov prameň. Otvorenia sa zúčastnili aj mládežníci z detskej organizácie Fénix – oddielu Otlak zo Starej Turej a domáci z obce Podolie. Deti si vtedy zasúťažili aj v 4 netradičných disciplínach – Hode podkovou na tyč, Pľuvaní hrachu v diaľavu, Hod polenom na diaľku a Najpomalšou cyklojazdou na vymedzenom úseku.

Samotný Cyklopoludník bol vtedy tvorený 3 stĺpikmi s cykloturistickými tabuľkami. Na strednom najmenšom bol uvedený údaj s východiskovou métou „0 km“ a tabuľky s logami – zriadovateľa poludníka – SCK a miesta umiestnenia – Matúšovho kráľovstva. Táto druhá tabuľka bola neskôr nahradená logom Parku miniatúr. Na dvoch okrajových klasických cyklosmerovníkoch bolo umiestnených 8 ľavých a 12 pravých cyklosmeroviek. Udávali až kam sa dostane odtiaľto cyklista po vzájomne nadväzujúcich alebo križujúcich sa červeno značených cykloturistických magistrálach. Napríklad v smere na juh to bolo 115 km k rieke Morave, 125 km na hrad Devín, 135 km do Bratislavy, 250 km do Komárna a 300 km do Štúrova. Popri rieke Morave opačným smerom zasa 205 km do Skalice. V smere na sever to bolo napr. 125 km do Žiliny, 178 km do Čadce, 300 km do Zuberca a úctihodných 436 km do Popradu. O 3 roky neskôr potom pribudol k existujúcim 3 cyklostĺpikom aj štvrtý – tzv. Hradný poludník, navigujúci cyklistov k 8 hradom v blízkom okolí na Slovensku i na Morave a k Luhačovickej Galérii minirozhleden.

Takže Nultý cyklopoludník už slúži cyklistom už 13 rokov a zaradil sa k atrakciám (nielen  cyklo) v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

  

Otvorenie nultého cyklopoludníka v roku 2006

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk