Nový cyklomost Marchegg – Vysoká pri Morave

Nová cyklolávka by sa mala klenúť cez Moravu v roku 2021. 

Text: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska 

Pred pár týždňami sme sa dozvedeli o pripravovanej cyklolávke cez rieku Moravu. Spýtali sme sa krajského cyklokoordinátora Ladislav Findla z Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na pár ďalších podrobností. 

Odkiaľ a kam cyklolávka povedie? 

Nová  cyklolávka rieši prepojenie Rakúska a Slovenska cez rieku Morava v katastrálnych územiach obcí Marchegg a Vysoká pri Morave. Cyklolávka nám prepojí národnú rakúsku cyklotrasu KTM s medzinárodnou trasou EuroVelo 13 –  Cesta Železnej opony na slovenskej strane. Cyklolávka bude postavená na úrovni obce Marchegg, vzdialená od Cyklomostu slobody po trase EuroVelo 13 cca 11,5 km.

Kedy sa cyklolávka začne stavať a kedy bude hotová? 

Cyklolávka Marchegg – Vysoká pri Morave sa má začať stavať v lete v roku 2020, a hotová by mala byť o rok. Doba výstavby bude však záležať od podmienok ochrany prírody a obmedzení z toho vyplývajúcich.

Aké budú jej parametre? 

Parametre cyklolávky su dané požiadavkami všetkých zainteresovaných zložiek, či už ochrany prírody, plavebnej správy, colnej správy, a rôznych ďalších úradov.
Most bude mať lávku širokú 4 m, dĺžka mosta je 260 m, konštrukcia bude železobetónová. Musí byť aj zachovaná plavebná výška 7 m, nábehové rampy na most nesmú mať väčší sklon ako 6 %. Najväčšie rozpätie pilerov nad hladinou rieky Morava je 80 m, piliere budú mať výšku max. 17 m. V koryte rieky nebude žiaden pilier. Most bude osvetlený, počíta sa aj colnou kontrolu v prípade núdze.

Komu má lávka slúžiť? Ako bude užitočná cyklistom z Bratislavy?

Cyklolávka bude slúžiť cyklistom zo širokého okolia, vznikne ďalšie bezpečné prepojenie medzi Rakúskom a Slovenskom. Jej vybudovaním sa prepoja okolité obce aj na verejnú dopravu, ktorú majú záujem využívať občania okolitých obcí na obidvoch stranách rieky Morava. Zároveň bude slúžiť táto cyklolávka aj na cykloturistiku, vznikne bezpečný okruh pre rodiny s deťmi, a na tejto trase je veľa prírodných, či kultúrnych zaujímavosti, ktoré stoja za pozornosť aj z pozície cestovného ruchu.

Máš ešte nejakú zaujímavosť o tomto projekte? 

Zaujímavosťou tohto projektu je, že rakúska strana v prvom kole odmietla túto cyklolávku v referende, teraz však je spolupráca na riešení tejto cyklolávky príkladná. Rozdiel je v tom, že oproti prvotnému návrhu umiestnenia cyklolávky sa toto umiestnenie posunulo cca o 200 m dolu po prúde rieky Morava, práve na žiadosť rakúskej strany.

Ďakujeme za informácie. 

Približná lokalita cyklolávky: 


 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk