Novú oddychovú zónu v Trnave využijú aj cyklisti

Dostať sa na toto príjemné miesto nie je však jednoduché

Text a foto: Marián Kasala, SCK Bicyglo Trnava

Trnavčania sa konečne dočkali. V lokalite Štrky v bezprostrednom dotyku Národného streleckého centra na severnom okraji mesta neďaleko severného obchvatu vzniká Oddychová zóna Štrky. Už dnes je možné sa sem z centa mesta relatívne bezpečne dostať na bicykli či peši mimo koridor dopravy. A je to vidieť. Lokalitu začínajú objavovať a navštevovať veľkí i malí vyznávači bicykla.

Mesto Trnava neleží ani pri veľkej rieke či v bezprostrednej blízkosti pohoria a v jeho najbližšom okolí nie je sú dostatočné možnosti na oddych a relax v prírode. Práve táto zóna má rozšíriť ponuku pre  obyvateľov mesta. K novej oddychovej zóne je možné dobicyklovať z centa mesta po už existujúcej cykloinfraštruktúre cez Bernolákov sad ďalej po Hospodárskej ulici okolo Parku pri Kalvárii. Tu však cestička pre cyklistov končí a pokračovať je možné cez priemyselnú zónu na ulici Pri Kalvárii spolu s motorovými vozidlami. Do budúcna by i na tejto ulici mala vzniknúť samostatná cestička pre cyklistov, ktorá má už spracovanú projektovú dokumentáciu. Termín samotnej realizácie však zatiaľ nie je známy. Na konci priemyselnej zóny už trasa vedie opäť bez áut v príjemnom prostredí po brehu riečky Trnávka až po lokalitu Štrky. Kritickým miestom je priechod pre chodcov a cyklistov cez komunikáciu privádzača na severný obchvat. Nie je tu obnovené vodorovné dopravné značenie. Okolie komunikácie je zarastené náletovými drevinami. Chýba i zvislé dopravné značenie upozorňujúce na priechod pre chodcov a cyklistov a navyše je tento priechod situovaný v zákrute. Vodiči vozidiel smerujúcich na obchvat vôbec netušia, že im cestu môže skrížiť cyklista či chodec.

Do budúcna by mal byť význam lokality pre cyklistov ešte dôležitejší. Okolo novo vytvorenej oddychovej zóny je plánované samostatné cyklistické napojenie krajského mesta Trnava na obce Bohdanovce nad Trnavou a Špačince. Pričom z Bohdanoviec by sa malo pokračovať cez Boleráz ďalej až do Smoleníc. Trnavčanom by tak mal vzniknúť bezpečný koridor až do pohoria Malé Karpaty s pestrou sieťou značených cykloturistických trás. Snáď sa čoskoro dočkáme i tejto realizácie.

Daná lokalita za začala detailnejšie riešiť už v roku 2012 v rámci projektu CircUse spolufinancovaného z EÚ. Samotná realizácia je v rámci projektu Interreg LUMAT a jej náklady sú zhruba vo výške 300 tisíc eur. Celkové náklady na realizáciu projetku sú v objeme 2 500 100 €. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 2 073 547 €.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska. 

Prístrešok s ohniskom na opekanie a stojanmi pre bicykle

 

Novovybudované jazierko

 

Novovybudované jazierko

 

Hlavný vstup do Oddychovej zóny Štrky

 

Plánik novej Oddychovej zóny Štrky pri Národnom streleckom centre
Novovybudované jazierko

 

Príjemné prostredie po brehu riečky Trnávka až do Oddychovej zóny Štrky

 

Na konci priemyselnej zóny Pri Kalvárii

 

Nebezpečný neudržiavaný priechod pre chodcov a cyklistov neďaleko Štrkov

 

Neoznačený a nebezpečný priechod pre chodcov a cyklistov pri novej Oddychovej zóne Štrky z pohľadu vodičov

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk