Novelizácia vyhlášky o nových značkách pre cyklistov je na svete

Zbierka zákonov č. 467/2013 VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17. decembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podfarbenie červené aj zelené

2. V § 6 ods. 3 prvá veta znie: „Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa používa biela farba, prípadne modrá farba na označenie parkovacích miest s plateným alebo regulovaným státím alebo na oddelenie parkovacieho pruhu s plateným alebo regulovaným státím od jazdného pruhu, na vodorovné do pravné značky vyznačujúce zákaz státia alebo zákaz zastavenia sa používa žltá farba, na vyznačenie zastávky vozidiel pravidelnej dopravy osôb sa používa žltá farba,prípadne biela farba, na vyznačenie cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba, prípadne biela farba a na zvýraznenie viditeľnosti cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba alebo biela farba na farebnom zelenom alebo červenom podklade.“.

Pozn autora článku: . Takže v súčasnosti umožňuje vyhláška nasledujúce kombinácie:

Čiara biela – zelené podfarbenie

Čiara biela – červené podfarbenie

Čiara zelená – zelené podfarbenie

Čiara zelená – červené podfarbenie.

Vo výhlaške sa objavilo presne to, čo sme nechceli  kombinácie podfarbení a farieb ktoré nie sú viditeľné a zabezpečujú daľší chaos v cyklistickej doprave. Na daný problém som upozorňoval PPZ SR, MV SR ako autorov zmeny ( mailom ako aj osobne) ale aj MDVaRR ((sekciu cestnej dopravy a PK) ako aj Slovenského cyklokoordinátora. Tu vidno ako odbornosť na Slovensku nemá žiadnu šancu a dobrým slovom sa nedá nič vybaviť.

kon.pozn.

Nepriame odbočenie vľavo
V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 40i vkladá vyobrazenie novej dopravnej značky č. IS 40j:
14655
K značke č. IS 40j:
Značka Nepriame odbočenie doľava (č. IS 40j) spravidla v zložitejších a riadených križovatkách so svetelným signalizačným zariadením informuje schematickým vyznačením na značke cyklistov o odporúčanom spôsobe prejdenia križovatkou. Značka sa používa najmäv kombinácii so značku č. V 8d.
13-z467-2

Nove smerové šipky
V prílohe č. 1 I. diele III. časti prvom bode sa za vyobrazenie svetelného signálu č. S 7c vkladá vyobrazenie nových svetelných signálov č. S 7d až č. S 7i:
13-z467c
13-z46715
Elektrobicykle
K značke č. II 8c:
Značka Nabíjacia stanica (č. II 8c) informuje o blízkosti nabíjacej stanice s elektrickou energiou pre elektromobily;na vyznačenie druhu nabíjaného vozidla sa používa v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 10.“.
13-z467sss

Pozrite si výsledky rokovania z PPZ SR a MV SR v auguste.
Pozrite si materiály prezentované PPZ SR a MV SR v auguste. O materiáli vedeli aj na MDVaRR
CELÉ ZNENIE VYHLÁŠKY AKO AJ NOVELIZÁCIU NÁJDETE TU.

Pomaličky sa aj naše zákony pocyklisťujú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.