Nové cyklistické značky na Slovensku pribudnú od 1.1.2014

Dňa 6.8.2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zvolané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe podanej pripomienky k novele vyhlášky 9/2009 úradom BSK.

Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch MVSR a na rokovaní boli prítomní:

pplk. JUDr. František Peško – PPZ SR
Mgr. Martin Birnštein – MVSR
Ladislav Findl – VUC BA
Ing. Radovan Červienka – Dopravoprojekt, Zvolen

Cieľom rokovania bolo oboznámenie sa z chýbajúcim dopravným značením pre oblasť cyklistickej dopravy a možnosť ich implementácie do slovenských predpisov (vyhláška 9/2009 Zb.z, STN 01 8020 a pripravované TP – cyklistická infraštruktúra)

Rokovanie trvalo cca 2h a základným dokumentom bol – chýbajúce dopravné značenie pre oblasť cyklistickej dopravy na území Slovenskej republiky spracované odborníkmi na cyklistickú dopravu.

K jednotlivým bodom daného dokumentu sa prijali nasledujúce závery

1. Viacúčelový pruh

Dopravné značenie nebude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009 zb. z.
PPZ SR a MV SR radšej preferujú zužovanie jazdných pruhov, a značenie cyklistických koridorov, poprípade úplne zakázanie jazdy nákladných vozidiel.

2. Zvýšené priechody

Dopravné značenie nebude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009 zb. z. Dopravná značka priechod pre chodcov a cyklistov je daná dohovormi a preto nie je možné ju zmeniť. Tvar dopravných značiek nezobrazuje presný tvar priechodov

3. Odporúčané komunikácie

Dopravné značenie nebude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009 zb. z.. Zástupcovia MVSR a PPZ SR sa nestotožnili z nutnosťou zriadiť túto značku v slovenských pomeroch.
Avšak prisľúbili riešenie problému bicyklovania malých detí na chodníkoch pre chodcov.

4. Parkovisko pre bicykli

Už v súčasnosti možné dopravnú značiť použiť v dvoch variantoch. Značka IP12 (parkovisko) + E10 (druh vozidla),alebo IP 12 (parkovisko) s umiestnením piktogramu bicykla pod písmeno P v zmysle návrhu. Možnosť umiestnenia piktogramu stanovuje § 5 odst. 7 (Dodatkové tabuľky skupiny E spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam zvislej dopravnej značky, pod ktorou sú na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii umiestnené; ak sa tým nenaruší čitateľnosť zvislej dopravnej značky, možno nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti príslušnej zvislej dopravnej značky.)

5. Cyklistická ulica


Dopravné značenie nebude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009 zb.z.. MV SR a PPZ SR sa však ešte s ňou bude zaoberať.

6. Nabíjanie elektrobicyklov a aut


Dopravné značenie bude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009 zb. z.. Upraví sa tvar dopravnej značky

7. Nepriame odbočenie vľavo


Dopravné značenie bude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009 zb.z.


8. Zmena farby vodorovného značenia zelenej na bielu

Už v súčasnosti je daná možnosť značiť cyklistické komunikácie biele. Po vysvetlení, že aj tak sa navrhujú zelené značenie pre cyklistov a že sú slabo viditeľné MV SR a PPZ SR sa budú zaoberať daným problémom.

9. Podfarbenie zelenou farbou
Podfarbenie zelenou farbou bude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009.

10. Spoločný priechod pre cyklistov a chodcov


Dopravné značenie nebude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009 zb. z. Upraví sa však možnosť používať primknutý priechod pre chodov a cyklistov V7a. Priechod pre cyklistov sa podfarbí zelenou farbou.

11. Nebezpečenstvo pre cyklistov


Dopravnou značkou sa bude zaoberať PPZ SR.

12. Piktogram cyklistu
Ako piktogram cyklistu sa bude používať tvar aký je uvedený na dopravnej značke C8. Pre potreby piktogramu dôjde z dôvodu optickej viditeľnosti k roztiahnutiu daného bicykla. Piktogram bude súčasťou aj pripravovanej normy a TP.

13. Úprava smerového dopravného značenia
Úpravou sa bude zaoberať MV SR a PPZ SR. Úprava sa uskutoční buď v textovej alebo v grafickej podobe..

14. Doplnenie smerových šípok v svetelných signáloch pre cyklistov


Dopravné značenie nebude súčasťou pripravovanej zmeny vyhlášky 9/2009 zb.z. MV SR ešte preverí vplyv tejto zmeny na normy ohľadom svetelných signalizácií.

V ďalších bodoch bolo dohodnuté:
• Zástupca VUC dodá cca 3 križovatky kde by v Bratislave mohlo byť použité nepriame odbočenie vľavo
• Bude vymenená komunikácia medzi PPZ SR a Dopravoprojektom Zvolen ohľadom rozmerov jednotlivých vodorovných značiek ako aj dopravných situácií.
• Odporúča sa upraviť dĺžku smerovej šípky pre cyklistickej komunikácie z 2m na 1m.
• Vyhláška a norma pôjdu do platnosti od 1.1.2014, predpokladá sa že v septembri bude pracovná verzia, ktorá by slúžila aj ako podklad k TP – cyklistická infraštruktúra. Vyhláška aj norma sa bude dať ešte na jeseň pripomienkovať verejnosťou a štátnymi orgánmi.

Nakoľko išlo len o pracovné stretnutie tento záznam je len pre pamäť.

Spracoval
Ing. Radovan Červienka
Ladislav Findl

1 thought on “Nové cyklistické značky na Slovensku pribudnú od 1.1.2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.