Nová vláda vo Fínsku chce o tretinu viac bicyklovania

Podobne ako Slovensko má aj Fínsko 5,5 mil obyvateľov. Je však iné.  

Nová fínska vláda, ktorá nastúpila v júni, si stanovila ambiciózny cieľ:  zvýšiť mieru cyklistickej a pešej dopravy v krajine o 30%. Je to výsledok cieleného pôsobenia Fínskej cyklistickej federácie FCF, pričom rozvoj cyklodopravy je vo vládnom programe Fínska spomenutý prvýkrát. Financovanie rozvoja bicyklovania sa v štátnom rozpočte takmer zdvojnásobí na 40-50 miliónov eur ročne.

Za týmto úspechom je veľa drobného úsilia, politickej spolupráce, úspešného lobovania, dobrého marketingu a silného tlaku na zmenu, na elimináciu problémov a bariér, odrádzajúcich ľudí od bicyklovania. FCF pritom vo svojom úsilí vychádzala z Národného plánu pre cyklistickú a pešiu dopravu, ktorý bol vládou schválený už dávnejšie.

Výkonný riaditeľ FCF Matti Koistinen vysvetlil, že „kľúčom k úspechu bolo vytvorenie dobrých vzťahov s ministerstvom dopravy a komunikácií, ktoré si osvojilo veľa z našich návrhov. Dôležité bolo aj to, že pre dosiahnutie strategických cieľov sme získali podporu naprieč politickým spektrom, veľa sme rokovali s politickými stranami, aby zaradili cyklodopravu do svojej agendy.“

Kampaň FCF bola síce obsiahla, ale využívala pritom aj jednoduché prostriedky, ktoré ukazovali veľký význam cyklodopravy.  Účinnými nástrojom kampane bola napríklad brožúra Sprievodca udržateľnou dopravou, ktorá obsahuje 20 faktov o doprave a bicyklovaní. Podľa Mattiho Koistinen „ide skrátka o najdôležitejší materiál, aký sme kedy vyprodukovali. Verím, že takýto materiál by takto významne pomohol aj kdekoľvek inde v Európe.“

Akčný plán, prijatý novou vládou určuje, že pre zvýšenie počtu ľudí, využívajúcich bicykel, je potrebné spraviť bicyklovanie bezpečnejšie a prístupnejšie. Úsilie vlády sa preto zameria na štátne cesty, na zvýšenie ich štandardov z hľadiska cyklodopravy a na vybudovanie samostatných chodníkov pre peších. Výzvou je vo Fínsku aj zimné obdobie. Zima, ľad a sneh však neznamenajú, že bicyklovanie v zime je nemožné a preto je súčasťou akčného plánu vlády aj zlepšenie zimnej údržby cyklotrás  a to i v regiónoch, kde je teplota pod nulou takmer polovicu roka. FCF sa pri lobovaní zamerala aj na ďalšie témy, napríklad na využívanie bicykla pre dochádzanie do práce, riešenie dopravných zápch či zmeny v cestnej dani. Matti Koistinen: „Chceme, aby firemné bicykle, využívané pre dochádzanie do práce, nepodliehali dani. Veríme, že by to rapídne zvýšilo počet predaných bicyklov, najmä elektrických.“

Úsilie FCF sa zapracovaním cyklodopravy do vládneho programu nekončí. Federácia už predložila ministerstvu dopravy návrh, ako by financovanie malo byť rozdelené medzi cyklistickú a pešiu dopravu a aj naďalej sa bude aktívne zúčastňovať na ďalších krokoch. Matti Koistinen: “Najdôležitejšie je teraz kontrolovať, či sľúbené financie budú skutočne v štátnom rozpočte každý rok vyčlenené. To prináša federáciu novú úlohu – popri presadzovaní nových myšlienok už musíme  aj kontrolovať, že už prijaté návrhy a sľuby sú dodržiavané“. FCF sa chce v nastávajúcom období zamerať na oslobodenie firemných bicyklov, využívaných zamestnancami, od dane a bude aj naďalej bojovať za ďalšie  navýšenie rozpočtu pre cyklodopravu. Navyše, fínske EU predsedníctvo od 1. júla do konca tohto roku dáva príležitosť na širšiu európsku spoluprácu aj na ďalších procyklistických témach v Európe.

Medzi Fínskom a Slovenskom je možné z cyklistického hľadiska nájsť zopár podobností – podobný počet obyvateľov, v niektorých regiónoch podobné klimatické podmienky či už dávnejšie prijatá cyklostratégia. Uvidíme, či sa bude Slovensko viac podobať Fínsku aj po jarných voľbách – teda či aj na Slovensku sa podarí v štátnom rozpočte vyčleniť na rozvoj bicyklovania desiatky miliónov ročne tak, ako to bolo sľúbené pri prijímaní nového cyklodotačného zákona. 

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Titulné foto: (c) Jussi Hellsten, City of Helsinki 

Notable Replies

  1. Podľa mňa nie.
    Ja som to tiež hľadal a nenašiel.
    Možno @Dan_Kollar by mohol vedieť, on má vo Fínsku cyklokamarátov…

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants